Berichten over Parkinson Vereniging

 1. Bestuur

  Het bestuur van de Parkinson Vereniging functioneert als een toezichthoudend bestuur; de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van directie en bestuur zijn vastgelegd in een bestuursreglement en daarop afgestemd directiereglement. Kaders voor deze reglementen zijn de statuten van de Parkinson Vereniging, de meerjarenstrategie en de geldende governanceregelgeving.

  Toon volledig bericht

 2. Parkinson Adviesraad (PAR)

  De Parkinson Vereniging heeft twee adviesraden die samen - als ‘kamers’ - de Parkinson Adviesraad (PAR) vormen:

  • De Patiëntenkamer van de PAR, afkorting PK-PAR
  • De Zorgprofessionalskamer van de PAR, afkorting ZK-PAR

  Toon volledig bericht

 3. Vrijwilligers

  De Parkinson Vereniging heeft meer dan 550 leden die zich actief inzetten voor de Parkinson Vereniging. Dit zijn mensen met de ziekte van Parkinson, partners/mantelzorgers, geïnteresseerden en of (oud) beroepskrachten. Zij verrichten werkzaamheden in diverse geledingen van de vereniging. Zo dient volgens de statuten minstens drie van de zeven bestuursleden parkinson te hebben. 

  Toon volledig bericht

 4. Visie en doelstellingen

  De Parkinson Vereniging is dé organisatie waar iemand met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme naar toegaat als hij of zij iets wil weten over het ziektebeeld. De vereniging is immers de spreekbuis voor de 63.000 mensen met de ziekte van Parkinson(isme) en hun verwanten.

  Toon volledig bericht

 5. Leden

  De Parkinson Vereniging is een vereniging waarvan iedereen lid kan worden. Via lidmaatschap betuigt u steun aan en instemming met het werk van de Parkinson Vereniging en ontvangt u Parkinson Magazine, het tijdschrift van de Parkinson Vereniging. Als nieuw lid krijgt u gelijk een uitnodiging om deel te nemen aan de bijeenkomst ‘Maak kennis met de Parkinson Vereniging’.

  Toon volledig bericht

Terug naar boven