Verslag bijeenkomst 2024-02-20 ".De Parkinson Pandemie: Een recept voor actie".

Cover boek Parkinson Pandemie.jpeg

Kort verslag presentatie 20 februari 2024 van het boek De Parkinson Pandemie 

Gastspreker Frank Schopman geeft aan de hand van een aantal sheets een presentatie aan de hand van het boek “De Parkinson pandemie, een recept voor actie”. Het is geschreven door de bekende neurologen Bas Bloem en Jorrit Hoff in samenwerking met drie Amerikaanse collega’s. 

Van de presentatie is geen verslag opgemaakt. Publicatie van de getoonde sheets bleek niet mogelijk. Daarom beperken we ons tot de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het boek. Dit leidde tot onderstaande bijdrage.

Parkinson is wereldwijd de snelst groeiende hersenziekte ter wereld.  Een gerichte aanpak gaat niet alleen patiënten maar ons allemaal aan. De impact op patiënten en hun families is enorm. De oorzaak van deze groei heeft veel te maken met vervuiling in onze leefomgeving en gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die aspecten verdienen meer aandacht . Daarom roepen de auteurs op tot actie. Ze pleiten  voor maatregelen om de wereldwijde last van deze ziekte te verlichten. In het boek beschrijven ze 25 stappen om dat doel te bereiken. Die stappen zijn kort samengevat:: 

 Voorkomen dat de ziekte optreedt
 1. Verbied schadelijke bestrijdingsmiddelen
 2. Verbied trichloorethyleen
 3. Versnel de schoonmaak van verontreinigde locaties
 4..Bewaak de waterkwaliteit
 5. Monitor de parkinson-getallen
 6. Bescherm werknemers en omwonenden van landbouwpercelen
 7. Eet zoals de Grieken (en drink regelmatig een kop koffie)
 8. Beperk je consumptie van bestrijdingsmiddelen
 9. Ga meer sporten en bewegen
10 Verrmijd activiteiten met een groot risico op hoofdletsel

Pleiten voor extra financiering en ander beleid
11. Verhoog de subsidiegelden voor de ziekte van Parkinson
12. Wordt wakker farmaceutische industrie, er liggen enorme kansen voor zakelijk succes
13. Doneer aan organisaties die investeren in onderzoek en zorg
14. Laat je horen
15. Organiseer je

Goede zorg voor iedereen met parkinson
16. Leidt voldoende deskundige zorgverleners op
17. Vergroot de toegang tot zorg
18. Zoek naar innovatieve manieren om zorg te financieren
19 Zorg ervoor dat mensen met Parkinson thuis kunnen blijven wonen
20. Gebruik technologie om toegang tot zorg te vergroten

Parkinson effectief behandelen
21. Maak medicatie breder inzetbaar
22. Doe mee aan wetenschappelijk onderzoek
23. Breng onderzoek naar de deelnemers toe
24. Onderzoek mensen in een zo vroeg mogelijk ziektestadium
25. Zorg voor redelijke prijzen voor parkinson-medicijnen

« Terug

Locatie

Logo Parkinson_CAFE_300

Cultureel Centrum de Biechten
Vincent van Goghlaan 1
5246 GA Hintham (Rosmalen)

Samen staan we sterker!

De Parkinson Vereniging is dé vereniging van en voor mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme en hun naasten. Het is daarmee ook dé plek waar iedereen met zijn vragen over parkinson(ismen) terecht kan.

Word lid van de Parkinson Vereniging
  • We zorgen voor informatie

    Wij zijn de gids naar betrouwbare, actuele en vindbare informatie over leven met parkinson(ismen).

  • We behartigen uw belangen

    Wij zetten ons in voor beschikbaarheid van behandelingen en we vertegenwoordigen de stem van mensen met parkinson(isme) in onderzoek en richting politiek en media.

  • We regelen ontmoetingen

    Zodat u tips en ervaringen kunt uitwisselen en in contact kun komen met gelijkgestemden.

Terug naar boven