Verslag Parkinson Café maandag 2 augustus 2021

Parkinson Café Lelystad

Maandag 2 augustus 2021

 

Albert opende dit drukbezochte heropende café met de mededelingen:

 

Beste allemaal

Namens de hele werkgroep heet ik jullie van harte welkom, in het bijzonder de mensen die voor het eerst het café bezoeken en we hopen dat u zich hier thuis zult voelen.

We zijn blij dat we weer open mogen en we hopen dat we open mogen blijven. In september 2020 hebben we ook een poging gedaan, waar maar een kleine groep van bezoekers bij aanwezig waren, en die de volgende maand alweer strandde. Toen was de situatie ook nog volstrekt anders, we hopen dat de meeste aanwezigen zich hebben laten vaccineren zodat we toch tot op gepaalde hoogte beschermd zijn.

We hopen dat  jullie er ook naar uitgekeken hebben om andere lotgenoten te ontmoeten. Hoe zou het zijn met die en die en is die nog aanwezig. Soms kom je wel eens iemand tegen maar zeker in de eerste periode kwam je bijna of in ieder geval weinig op plaatsen waar je vrienden en of kennissen zou kunnen ontmoeten. Sommigen kwamen helemaal niet naar buiten of naar winkels want je wilde niet het risico lopen om het virus op te lopen. De beelden op de TV en van de IC’s en de verhalen van wat mensen kan overkomen en de nasleep daarvan waren niet erg uitnodigend. dus bleven we maar in onze eigen bubbel…

Het is inmiddels 17 maanden geleden, maart 2020, dat we een normale bijeenkomst hadden. En iedereen weet dat Parkinson en Parkinsonisme niet stil blijven zitten en zal bij menigeen sporen achtergelaten hebben, met andere woorden: we zijn er niet beter op geworden in die periode.

In de afgelopen periode hebben we ook, en de meeste mensen waren denk ik op de hoogte, maar voor wie het nog niet wist… afscheid moeten nemen van Rita Borgijink. Ze was lid van de werkgroep en mede oprichter van ons café. Rita had alvleesklierkanker. Ook van Bets Spel, die door de verslechtering van de Parkinson het leven niet meer leefbaar vond en daar niet meer mee verder wilde. Dan kregen we eind vorige week nog een bericht van het overlijden van Roel Terluin die op 85 jarige leeftijd overleden is en waar vandaag afscheid van genomen kon worden in Olandhorst.

We hebben naar alle 3 nabestaande families namens de werkgroep en het cafe een kaart met condoleances gestuurd.

Gelukkig zijn er ook nog mooie dingen te melden, u ziet hier allemaal mooie pannenlappen hangen gemaakt door Menny Fredriks een trouwe en ijverige bezoekster van ons café. Eigenlijk waren ze bedoeld als eindejaars geschenkje voor de bezoekers van het café, maar ja, corona gooide roet in het eten en daardoor kon haar plan niet doorgaan. Nu het wel weer kan wil ze toch van de gelegenheid gebruik maken om deze aan te bieden.

Verder hebben we ondanks de onzekerheid toch nog een programma voor de rest van het jaar in elkaar weten te draaien. Door de onzekerheid was dat bast wel lastig, want je spreekt iets af onder voorbehoud want je wet niet zeker of het wel door kan gaan. Zo hebben we voor de 3e keer een afspraak gemaakt met een apotheker en nu maar hopen dat het door kan gaan.

 

In het kort, onder voorbehoud, het programma voor de rest van het jaar.

 

Vandaag: hernieuwde kennismaking en gezellig bijpraten

6 september:        cliënten ondersteuner: uitleg door Sonja

4 oktober:             neuroloog Oosterveld uit het St. Jansdal Ziekenhuis

1 november:         de apotheker

6 december:         uitje naar de Orchideeënhoeve; uitleg door Marja

 

Er worden vandaag geen foto’s gemaakt omdat er toch geen echt thema is.

We hebben een whats-app groep van het Parkinson café. Voor de mensen die nieuw zijn en diegene die zich nog niet hebben aangemeld: jullie kunnen  je opgeven (als je dat wilt) bij Harry Klaassen.

 

Sonja krijgt het woord en legt uit dat de cliënt ondersteuner er is om zowel de patiënt als de mantelzorger te ondersteunen. Zij kijkt met je mee om te kijken wat je nog hebt als ondersteuning en neemt het regelen van je over. Bijvoorbeeld het aanvragen van WLZ of PGB.

De cliënt ondersteuner  is kosteloos.

 

Er is de mogelijkheid om een EHBO cursus te volgen, die speciaal gericht is op de ziekte van Parkinson/Parkinsonisme.

Het is een cursus van 3 dagen van 4 uur.

Opgeven kan via Sonja.

 

Er komt weer een mantelzorgmiddag. In het volgende café weten we wanneer het is, en kunnen mensen zich weer opgeven. We benaderen zelf het groepje wat de vorige keer ook heeft meegedaan.

 

Marja vertelt over het uitje van 6 december.

Alle informatie daarover kunt u teruglezen in een apart stukje over het uitje. Staat elders op de site.

Het uitje wordt mede mogelijk gemaakt door een donatie die we in 2019 al hebben gekregen van de Groene Sluis.

Marja deelt de informatie met de inschrijflijst uit.

 

Ingrid Groenesteijn deelde nieuwe flyers uit over het ParkinsonNet.

Ook gaf ze een adressenlijst met deskundige zorgverleners uit onze regio.

Ook vertelde Ingrid dat zij zelf een individuele pepp-cursus gaat geven.

Informatie hierover kunt u krijgen bij Ingrid.

Ingrid gaf ook aan dat de Joppers een groep hebben gevormd waarin ze elkaar kunnen ontmoeten.

 

De werkgroep kreeg van Loek Spel Weduwnaar van  Bets Spel een cadeautje als dank voor alles wat ze doen voor het café.

 

Na al deze informatie kreeg iedereen de gelegenheid om weer bij te praten. Daar werd ook goed gebruik van gemaakt.

Het was een goed bezocht café. Er waren meer dan 30 mensen gekomen.

 

Wij danken u allen voor uw aanwezigheid

 

Namens de werkgroep

« Ga terug naar Parkinson Café Lelystad

Logo Parkinson_CAFE_300

Hanzeborg
Koningsbergenstraat 201-A
8232 DC Lelystad

E-mail: info@parkinsoncafe-lelystad.nl

Terug naar boven