De werkgroep patiëntonderzoekers

Patiëntonderzoekers

Werkgroep

Patiëntonderzoekers april 2023.jpg

Patiëntenparticipatie

Wat is het voordeel van het betrekken van patiënten bij onderzoek?  Patiëntenparticipatie zorgt ervoor dat de resultaten aansluiten bij de wensen van de patiënt. Het betrekken van patiënten helpt om studiedeelnemers te vinden en creëert meer draagvlak bij de achterban. Dit verbetert de implementatie. Voor een optimaal resultaat worden patiëntonderzoekers in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij een onderzoek.

Werkgroep patiëntonderzoekers

De patiëntonderzoekers van de Parkinson Vereniging vertegenwoordigen het patiëntenperspectief in parkinson-onderzoek. Door de verscheidenheid in opleiding en achtergrond heeft iedere patiëntonderzoeker zijn eigen talenten ontwikkeld en vullen de leden van de groep elkaar goed aan in de verschillende rollen. Daarbij volgen ze cursussen over patiëntenparticipatie om echte ervaringsprofessionals te worden. De patiëntonderzoekers hebben zelf parkinson of een parkinsonisme of zijn naaste van iemand met parkinson(isme).

Voor onderzoekers

Patiëntenparticipatie heeft toegevoegde waarde voor uw onderzoek. Denk vooraf na over de wijze waarop u patiënten betrekt. Betrek hen liefst zo vroeg mogelijk!

Lees hier hoe u patiëntonderzoekers betrekt bij uw project

Activiteiten patiëntonderzoekers

Onderzoek 2019:

Onderzoek 2016:

Terug naar boven