Behandelingen

Parkinson is progressief. Er is helaas nog geen genezing mogelijk. Parkinson is dus een chronische ziekte. Maar met medicatie, paramedische behandelingen, geavanceerde- en aanvullende therapieën kunnen symptomen wel worden onderdrukt.

Medicijnen

Voor welk medicijn (of combinatie van medicijnen) wordt gekozen hangt af van de aard van de verschijnselen, het effect van de medicijnen, de bijwerkingen op de korte en lange termijn, de leeftijd, de belasting voor de patiënt en de kosten.

Meer over medicijnen

Geavanceerde therapieën

Wanneer er ondanks de medicijnen te veel ernstige klachten of bijwerkingen zijn, kunnen zogenoemde ‘geavanceerde behandelingen’ in beeld komen. Dit is een verzamelterm voor apomorfine, Duodopa en Deep Brain Stimulation.

Meer over geavanceerde therapieën

Aanvullende therapieën

Er zijn therapieën die nog niet door de reguliere medische wetenschap erkend of omarmd worden. Deze kunnen, in overleg met de behandelaar, wel van grote waarde zijn voor mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. 

Meer over aanvullende therapieën

Enkele hulpmiddelen voor een consult met uw zorgverlener

Overige behandelingen

Parkinson Vraagbaak

De Parkinson Op Maat-studie is een onderzoek naar het ontstaan en verloop van de ziekte van Parkinson. Door een grote groep mensen met parkinson twee jaar lang te volgen, willen de onderzoekers nieuwe kennis opdoen en een basis leggen voor persoonsgerichte behandelingen. Een onderdeel van de Parkinson op Maat-studie, is de zogenaamde vraagbaak. Experts geven in korte video's antwoord op vragen over verschillende thema's, waaronder de volgende behandelingen:

Ga naar de vraagbaak over logopedie

Ga naar de vraagbaak over ergotherapie

Ga naar de vraagbaak over fysiotherapie

Huisarts

Terug naar boven