Psychosociale behandeling

Psychosociale behandelingen

hero banner therapie.jpg

Wanneer u kiest voor een bij ParkinsonNet aangesloten zorgverlener, bent u in goede en gespecialiseerde handen. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van ruim 3.900 zorgverleners gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. Op de website parkinsonzorgzoeker.nl vindt u gespecialiseerde zorgverleners in uw regio.

Ga naar de parkinsonzorgzoeker

De cijfers achter ParkinsonNet in 2022 vindt u op de pagina ParkinsonNet in cijfers

Psychosociale zorgverleners

Ongeveer de helft van de mensen met de ziekte van Parkinson heeft psychische en emotionele problemen. Dit komt direct voort uit de ziekte zelf, maar ook doordat mensen met de ziekte van Parkinson of hun naasten zich moeten aanpassen aan veranderingen die samengaan met de ziekte.

Huisarts/praktijkondersteuner huisartsen

De huisarts kan uw eerste vragen beantwoorden en zo nodig doorverwijzen naar een specialist. Hij of zij kan hierbij de hulp inroepen van een praktijkondersteuner. Deze kan u begeleiden en bekijken wat u verder nodig heeft.

Parkinsonverpleegkundige/verpleegkundig specialist

De parkinsonverpleegkundige richt zich op de gevolgen van de ziekte van Parkinson voor het dagelijkse leven op alle gebieden (psychisch, lichamelijk en sociaal). Een parkinsonverpleegkundige heeft een brede kijk op de zorg en kan met u uw problemen bespreken en hierin begeleiden. De parkinsonverpleegkundige is laagdrempelig bereikbaar en aanspreekbaar. De verpleegkundig specialist kan een aantal taken van de neuroloog overnemen en daarmee een deel van de behandeling.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker richt zich door begeleiding en praktische ondersteuning op de sociale en emotionele gevolgen van de ziekte van Parkinson. Dit geldt zowel voor iemand met de ziekte van Parkinson als voor zijn of haar naasten. Denk hierbij aan vragen en problemen rondom werk, wonen, leven, relatie, fi nanciën, dagbesteding en wet- en regelgeving.

Psycholoog

De psycholoog heeft kennis over gedrag, gevoelens en het denken van mensen en gaat hierover in gesprek. Ook dit geldt zowel voor iemand met de ziekte van Parkinson als voor zijn of haar naasten.

Ambulante begeleiding

De ambulant begeleider begeleidt u (en uw naasten) aan huis, veelal wekelijks één of meerdere uren, bij vragen en problemen in het leven. Denk hierbij aan: omgaan met verlies en emoties, ondersteunen bij administratie en regelzaken, omgaan met onbegrip als ook het vergroten van kennis bij naasten.

Psychiater

De psychiater of de verpleegkundig specialist GGZ biedt hulp als de ernst van de psychische klachten toeneemt. Naast gesprekken kan de psychiater ook medicatie voorschrijven om klachten te behandelen.

Berichten over psychosociale zorg

Video's over psychosociale zorg

Onzichtbare aspecten

Emoties

Depressie

Psychosociale zorg

Huisarts

Parkinsopnverpleegkundige

Ervaringsverhalen over psychosociale zorg

Terug naar boven