Wat is parkinson

Wat is parkinson

Diep in de hersenen produceren zenuwcellen de stof dopamine. Met deze stof communiceren hersendelen met elkaar, en krijgt het lichaam opdrachten. Bij de ziekte van Parkinson sterven zenuwcellen in de hersenen af. Er is hierdoor minder dopamine en signalen worden dus minder goed doorgestuurd.

Wat gebeurt er bij de ziekte van Parkinson?

Bij de ziekte van Parkinson gaat de ‘automatische piloot’ haperen, zodat het bewegen minder vanzelf gaat en bewuster moet gebeuren. De soepelheid verdwijnt en alleen de hoognodige bewegingen blijven over, zodat het totale bewegen verschraalt. Bovendien bestaat de neiging te weinig kracht te gebruiken waardoor de bewegingen vertragen, te klein blijven en moeizaam verlopen. Ook gaan delen van het lichaam soms beven. 

Daarbij ontstaan bewegingsklachten als trillen, stijve spieren, bewegingstraagheid en masker gelaat. Maar ook initiatiefloosheid, slechte spraak, slaapproblemen, problemen met nadenken en stemmingsstoornissen zijn bekende symptomen.

Lees meer over klachten en symptomen

Hoeveel mensen hebben de ziekte van Parkinson?

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson in begrijpelijke taal

De animatie 'Wat is de ziekte van Parkinson? (in begrijpelijke taal)' maakt parkinson in 2,5 minuut begrijpelijk, óók voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Want goede parkinsonzorg is voor iedereen! De animatie is gemaakt door Homeyra Saiid, Emma Schalkers, Merlijn Sluiter en Ece Ozenir. Mede mogelijk gemaakt door ParkinsonNet, ParkinsonNL en de Parkinson Vereniging.

Informatie over parkinson in eenvoudige taal

Klik op de flyer om deze te lezen of downloaden:

Eenvoudige taal

Terug naar boven