Parkinson in andere talen

Wat is parkinson?

In andere talen:

vlaggen.jpg

Arabisch

Darija

Engels ondertiteld

Turks

Berbers

Meer over parkinson in het Nederlands

Flyers over parkinson in Arabisch en Turks

Flyer_arabisch

Flyer_Turks

Ga terug naar de startpagina over de ziekte van Parkinson

Terug naar boven