Niet motorische klachten

Niet motorische klachten

Naast motorische symptomen en klachten kan de ziekte van Parkinson ook verschillende klachten met zich meebrengen die niet met bewegen hebben te maken. Ook kan er sprake zijn van cognitieve problemen.

Cognitieve klachten

Dit zijn klachten van het geheugen, de aandacht en het denken. Voorbeelden hiervan zijn: vergeetachtigheid, concentratieproblemen, moeite hebben met begrijpen, overzicht houden en plannen van activiteiten. Dit betekent echter niet dat uw verstand wordt aangetast. Wel hebben mensen met de ziekte van Parkinson een verhoogde kans op dementie, vooral in de laatste fase van de ziekte.

ParkinsonTV: niet-motorische klachten

ParkinsonTV is een maandelijks online uitgezonden live programma over de ziekte van Parkinson. Iedere maand nemen presentator Marten Munneke of presentatrice Marlies van Nimwegen en vaste gast prof. dr. Bas Bloem plaats aan de ParkinsonTV-tafel. Tijdens de uitzending spreken zij, samen met een ervaringsdesdkundige en een in parkinson gespecialiseerde zorgverlener, over een specifiek thema gerelateerd aan parkinson.

De Parkinson Vraagbaak van de Parkinson op Maat-studie geeft antwoord op vragen over de ziekte van Parkinson.

Karakterverandering

Verband met autisme

Huilbuien

Reportage over parkinson en weerbaarheid Medinet en Vlaamse ParkinsonLiga

Terug naar boven