Praktische informatie

De Parkinson Vereniging wil haar leden ondersteunen bij het creëren van een optimale kwaliteit van leven ondanks de beperkingen die de ziekte van Parkinson en parkinsonismen met zich meebrengen. Hiertoe biedt de vereniging instrumenten aan waarmee zo lang mogelijk de regie in eigen hand kan worden gehouden.

Informatiedossiers en instrumenten

Parkinson en autorijden

Zowel de beperkingen in de bewegingen alsook de mentale gevolgen van de ziekte van Parkinson kunnen een negatieve invloed hebben op het veilig besturen van een gemotoriseerd voertuig.

Meer over parkinson en autorijden 

Parkinson en werk

Deze informatie gaat in op de uitdagingen die mensen met de ziekte van Parkinson of met parkinsonisme(n) tegenkomen in verband met werk en inkomen. We vatten deze ziekten hier verder samen als 'parkinson'.

Meer over parkinson en werk

Laatste Levensfase

In het beleidsadvies Laatste Levensfase wordt door de projectgroep “Laatste Levensfase” informatie gegeven over verschillende zaken die in deze fase van belang zijn voor patiënten en mantelzorgers.

Meer over de laatste levensfase

 

Parkinson Monitor

De Parkinson Monitor is in samenwerking met UCB Pharma ontwikkeld om (problemen bij) het dagelijks functioneren in kaart te brengen. Het doel van de Monitor is om een algemeen beeld te schetsen van welke klachten u het meest last heeft en waar dus het accent van de behandeling moet liggen. 

Meer over de Parkinson Monitor 

Parkinson Zorgzoeker

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van in parkinson gespecialiseerde zorgverleners. Ruim 3.000 zorgverleners (neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, parkinsonverpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk.

 Meer over de Parkinson Zorgzoeker

Verpleeghuiszorg

Wanneer thuis wonen niet meer gaat, is behandeling of verblijf in een verpleeghuis mogelijk een goede optie. In het overzicht van verpleeghuizen leest u welke parkinson-specifieke activiteiten er zijn in verschillende verpleeghuizen in Nederland.

Meer over verpleeghuiszorg

De Parkinson Vereniging verstrekt onafhankelijke, betrouwbare informatie die met zorg voor u is samengesteld.
Nynke de Monchy - communicatiemedewerker

Praktische informatie

Er is heel veel informatie te vinden over Parkinson. Kunt u niet vinden wat u zoekt of heeft u een persoonlijke vraag?

Neem contact op

Overzicht hulpmiddelen

Terug naar boven