Hoe gaan we met elkaar om?

Hoe gaan we met elkaar om?

Vrijwilligersbeleid

Hero banner vrijwilligers.jpg

Vrijwilligers mogen van de Parkinson Vereniging verwachten dat:

 • elke vrijwilliger een passende kennismaking met de organisatie krijgt.
 • bij de invulling van het vrijwilligerswerk rekening gehouden wordt met de kwaliteiten en wensen van vrijwilligers (‘doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent’).
 • er een duidelijke organisatie van en informatie over het werk is zodat vrijwilligers weten waar zij aan toe zijn.
 • zij de beschikking krijgen over de faciliteiten die nodig zijn om de vrijwilligerstaken goed te verrichten.
 • de door de vrijwilliger noodzakelijk gemaakte onkosten vergoed worden.
 • een adequate aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering is afgesloten ter dekking van de risico’s die zich tijdens en in verband met de uitvoering van vrijwilligerswerk kunnen voordoen.
 • zij de ondersteuning, scholing en/of deskundigheidsbevordering krijgen die de vrijwilliger nodig heeft om zijn/haar taken naar behoren te kunnen vervullen.

Andersom verwacht de verenging van de vrijwilligers dat:

 • zij de doelstelling en werkwijze van de Parkinson Vereniging onderschrijven en dus niet handelen in strijd met de doelstelling van de vereniging, zoals verwoord in de tweede alinea van dit beleid.
 • zij beschikken over een werk- en denkniveau dat past bij de geambieerde functie.
 • zij kunnen en willen samenwerken.
 • zij bereid zijn zich voor een afgesproken periode te verbinden en hun afspraken nakomen.
 • zij bereid zijn verantwoording over hun activiteiten af te leggen aan de verantwoordelijke medewerker van het bureau van de vereniging of (in een enkel geval) aan het bestuur.  
 • zij, in het geval ze te maken krijgen met privacygevoelige informatie daar vertrouwelijk mee omgaan.
 • zij alleen adviezen met betrekking tot individuele hulpvragen geven als ze voor 100% zeker weten dat de raadgeving klopt. Vermeld wel altijd dat dit advies als vrijwilliger wordt gegeven. Bij twijfel kan de vrijwilliger verwijzen naar het secretariaat van het verenigingskantoor.
 • zij de voor hun functie relevante cursussen/trainingen volgen, die door en/of namens de Parkinson Vereniging worden aangeboden.
 • zij deelnemen aan overlegmomenten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de functie.
 • zij bij voorkeur lid van de Parkinson Vereniging zijn.

Ga naar de leeswijzer van het vrijwilligersbeleid

Terug naar boven