Blog: De ziekte van Parkinson als 'man-made disease'. Deel III: De update

Blog: De ziekte van Parkinson als 'man-made disease'. Deel III: De update

1 maart 2020 door Marina Noordegraaf

Deze blogpost is de derde uit een serie blogposts over de relatie tussen de ziekte van Parkinson en blootstelling aan pesticiden. Met deze blogposts wil ik opkomen voor de belangen van mensen die in de toekomst een neurodegeneratieve ziekte zoals Parkinson gaan krijgen omdat zij gevoelig zijn voor nadelige effecten van bepaalde pesticiden.

sparks_ZvPNa mijn blogpost waarin ik de wetenschappelijke feiten over pesticiden en parkinson zet, blijft het even stil. En een tijdje lang voel ik me ook tamelijk alleen met de vraag die ik mijzelf aan het einde van die blogpost stel:

"Wat gebeurt er als het rapport is afgerond, de Kamervragen zijn gesteld, de Zembla aflevering is bekeken, de wetenschappelijke publicatie is geschreven, de conclusie is getrokken, de blog is geschreven en het statement is gemaakt? Wie voelt zich verantwoordelijk om de afzonderlijke acties in een groter verband te blijven zetten?"

(Sparks)

Ondertussen is er echter heel veel gebeurd en wordt het antwoord op mijn vraag hierboven mij ook steeds duidelijker:

We hebben ons allemaal nodig om dit vraagstuk aan te pakken

Met ons allemaal bedoel ik de gezondheidsraad, LTO, boeren, de Parkinson Vereniging, parkinsonpatiënten, neurologen, toxicologen, epidemiologen, kamerleden, de minister, consumenten, banken, programma’s zoals Zembla en bovenal ook mensen zoals Jim die de boel aanzwengelden en blijven aanzwengelen. We hebben namelijk allemaal hetzelfde belang: Een duurzame, rendabele landbouw met oplossingen die niet via een achterdeur knagen aan onze gezondheid en aan die van toekomstige generaties.

Hieronder zet ik even een aantal ‘wapenfeiten’ op een rijtje:

 • 19 september 2019
  Jim Blom, de zoon van Ted Blom die in 2017 aan de ziekte van Parkinson overlijdt, schudt het pesticidendossier flink op met zijn brief aan Zembla en de uitzending ‘Parkinson op het platteland’. Hij vermoedt dat de parkinson van zijn vader veroorzaakt is door een jarenlange blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen.
 • 20 september 2019
  William Moorlag en Gijs van Dijk stellen Kamervragen over de uitzending van Zembla.
 • 28 oktober 2019
  Minister Schouten beantwoordt de Kamervragen.
 • 4 december 2019
  Naar aanleiding van de vragen in de Kamer en het antwoord van minister Schouten stuurt de Parkinson Vereniging een brief aan de minister waarin ze er o.a. op aandringt om als lidstaat het heft in eigen hand te nemen en mancozeb nu al te verbieden.
 • 8 december 2019
  De Parkinson Vereniging neemt een groot deel van mijn wetenschappelijke dossier over op haar website.
 • 10 december 2019
  Het tweede kamerlid Dik-Faber c.s. dienen een gewijzigde motie in. De motie wordt aangenomen. Hierin wordt de regering verzocht:
  • Te onderzoeken of parkinson en andere neurologische aandoeningen vaker voorkomen bij boeren en anderen die vanwege woonlocatie of beroep veel in aanraking komen met gewasbeschermingsmiddelen.
  • Er bij de Europese Unie op aan te dringen dat het onderzoek naar een verhoogd risico op parkinson en andere neurologische aandoeningen standaard onderdeel wordt van de toelatings- en herbeoordelingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen.
 • 18 december 2019
  De Europese Commissie wil de toelating van de schimmelbestrijder mancozeb met een jaar verlengen, maar een meerderheid van 443 leden van het Europees Parlement stemt voor een bezwaarmotie van Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren). De Europese Comissie stelt haar mening echter niet bij en eind januari 2020 blijkt deze besloten te hebben dat mancozeb nog een jaar op de markt blijft.
 • Januari 2020
  Er treedt een nieuwe beleidsmedewerker in dienst bij de Parkinson Vereniging – Jobien Wind – die het pesticiden dossier op zich neemt. Samen brainstormen we over de stappen die de Parkinson Vereniging zou kunnen nemen. De Parkinson Vereniging formuleert een missie:

"Wij willen voorkomen dat mensen parkinson krijgen door gewasbeschermingsmiddelen"

(Missie Parkinson Vereniging)

 • 3 februari 2020
  Prof. dr. Bas Bloem spreekt op Radio 1 over de vraag of de ziekte van parkinson een pandemie wordt. Hij spreekt hierin o.a. over de relatie tussen pesticiden en parkinson.
 • 4 februari 2020
  De Parkinson Vereniging heeft nog geen antwoord gekregen van de minister op haar brief en verstuurt deze opnieuw.
 • 7 februari 2020
  In een krantenbericht van Trouw betogen twee onderzoekers dat de relatie tussen blootstelling aan ‘landbouwgif’ en ziekte nader onderzoek verdient. Zij stellen dat het bij het vaststellen van de wettelijke normen niet primair om de volksgezondheid gaat, maar vooral om de gangbare landbouwpraktijk en vinden dat het voorzorgsprincipe zou moeten gelden.

"Het lijkt er inmiddels sterk op dat je van de insecticide imidacloprid Parkinson kunt krijgen, maar het is bijna onmogelijk om dat aan te tonen. Deze stof is nu verboden omdat hij een desastreuze invloed heeft op het ecosysteem, maar is jarenlang gebruikt en wat de lange termijneffecten op mensen zijn weten we niet eens"

(Jelmer Buijs en Margriet Manthing)
 • 10 februari 2020
  Ik spreek met Jim Blom. Hoe is het hem vergaan sinds de uitzending van Zembla? Het interview staat in deel IV van deze serie.

"Er zijn zoveel producten dat mensen altijd wel kunnen zeggen: "van mijn middel krijg je geen parkinson". Daar kom je niet uit. Waar we dus naar toe terug moeten is het voorzorgsprincipe. Er is sprake van 'reasonable doubt' en we hebben het recht beschermd te worden. De bewijslast is omgekeerd en daar gaat het helemaal fout"

(Jim Blom)
 • 11 februari 2020
  De Parkinson Vereniging mag haar standpunt over het pesticiden dossier bij een hoorzitting van de gezondheidsraad toelichten. Omdat parkinson gepaard kan gaan met cognitieve freezing – en dat niet handig is als je een standpunt toe wilt lichten en daar veel van afhangt – bereid ik samen met de beleidsmedewerker een filmpje voor als hoorzittingmateriaal (zie hieronder).  Het verslag van de bijeenkomst staat op de site van de Parkinson Vereniging.

"Het is gewoon overal, 24 uur per dag, 7 dagen per week"

(Martijn Mollema)

SLOTAKKOORD

Ik heb super veel respect voor de moed van Jim Blom, Jobien Wind, Gerda Neefjes, Martijn Mollema, Bas Bloem en alle mensen die zich openlijk durven uitspreken over een dossier dat ons allemaal aangaat.

We zijn er nog lang niet, maar ik voel me niet meer alleen.

MEER WETEN? 

Zie ook:

 • Deel I: De voorbeschouwingen
 • Deel II: De stapels literatuur
 • Deel IV: De struisvogelpolitiek en het boerenverstand
 • Deel V: De krant en de tussenstand

Disclaimer: Deze posts schrijf ik voor eigen rekening en niet namens de Parkinson Vereniging.
Officiële verklaringen van de Parkinson Vereniging vind je op hun eigen website.

 

Reacties

Terug naar boven