Vormen van vrijwilligerswerk met korte taakomschrijvingen

Vormen van vrijwilligerswerk met korte taakomschrijvingen

5 september 2023

Op verschillende posities binnen de Parkinson Vereniging zijn vrijwilligers actief. Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende vrijwilligersfuncties.

leeswijzer

Lid van bestuur

Leden van het bestuur nemen zitting in het bestuur van de Parkinson Vereniging. Het bestuur van de Parkinson Vereniging functioneert als een toezichthoudend bestuur.

Adviesraad-, commissie-, werk- en projectgroeplid

Lid adviesraad

De adviesraden geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De ALV kan al dan niet op voordracht van het bestuur adviesraden instellen. 

Lid commissie

Zowel het bestuur als het bureau kunnen voor specifieke doeleinden commissies instellen. Commissies zijn controlerend, beleidsondersteunend of een combinatie van beleidsondersteunend en uitvoerend. Ze hebben een structureel of tijdelijk karakter. Commissies geven advies (en eventueel ondersteuning) aan het orgaan dat deze heeft ingesteld.

Terug naar het overzicht

Lid werk- en projectgroep

Het bureau kan ten behoeve van zijn uitvoerende taken werk- en projectgroepen instellen. De werkgroepen voeren activiteiten uit op het gebied van een van de kerntaken van de Parkinson Vereniging of activiteiten die zijn opgenomen in het jaarplan. De werkzaamheden van een werkgroep kunnen gericht zijn op de PV in het algemeen of op specifieke doelgroepen binnen de PV. Werkgroepen kunnen structureel of tijdelijk van aard zijn.

Parkinson teams

Voor specifieke doelgroepen (DBS, levodopapompen, Apomorfine, Jong en Parkinson, Jong en Parkinson Kids, Partners/mantelzorgers, Parkinson(ismen) en werk, Wmo, Aanvullende therapieën)

Parkinson teams voor specifieke onderwerpen zijn telefonisch of per e-mail te bereiken. Zij kunnen door leden benaderd worden met specifieke vragen. Een aantal teamleden is actief in de online community van het desbetreffende onderwerp, om daar te ondersteunen. De Parkinson teams worden gecoördineerd door de verantwoordelijke bureaumedewerker.

Terug naar het overzicht

Werkgroepleden Parkinson Café

Een Parkinson Café  wordt georganiseerd door een team van vrijwilligers. Functies binnen het team zijn: coördinator Parkinson Café, penningmeester Parkinson Café, accountbeheerder Parkinson Café en medewerker Parkinson Café. De taken die bij deze functies horen zijn beschreven in de richtlijn voor Parkinson Cafés.

Ga naar de richtlijn voor Parkinson Cafés

Trainers

Trainers geven (vaak in duo’s) een cursus of workshop aan deelnemers die zich inschrijven via de Parkinson Academie. Deze cursussen vinden regionaal of landelijk plaats, of online. De Parkinson Academie en haar trainers worden gecoördineerd door de coördinator van de Parkinson Academie van het verenigingsbureau.

Terug naar het overzicht

Spreekbeurthouder

Een spreekbeurthouder geeft op verzoek lezingen over de ziekte van Parkinson, parkinsonismen (vaak vanuit eigen ervaring) en over de Parkinson Vereniging, aan onder andere personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen, ouderenorganisaties en zorggerichte opleidingen. Spreekbeurthouders proberen in overleg met het verengingsbureau ook actief in hun regio bekendheid te geven aan parkinson(ismen) en de Parkinson Vereniging door actief lezingen aan te bieden aan allerlei instanties. De aanvragen voor spreekbeurthouders worden gecoördineerd door de secretariaatsmedewerker van het verenigingsbureau.

Standmedewerker

Standmedewerkers bemensen de stand van de Parkinson Vereniging op beurzen en bij evenementen, alwaar zij geïnteresseerden voorzien van informatie over de ziekte van Parkinson, parkinsonismen en/of de vereniging. De aanvragen voor de inzet van de stand worden gecoördineerd door de secretariaatsmedewerker van het verenigingsbureau.

Terug naar het overzicht

Overig

Soms zetten mensen zich in voor specifieke, tijdelijke activiteiten of projecten van de Parkinson Vereniging.

Voor de meeste functies is een duidelijke en praktische richtlijn voor de werkzaamheden  beschikbaar. Deze richtlijnen zijn leidend en bevatten aanvullende afspraken voor de vrijwilligerstaak, de taakomschrijving en praktische tips voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk.

Ga terug naar de leeswijzer

Labels:

Terug naar boven