Symmetrel weer leverbaar vanaf 6 mei 2024

Symmetrel weer leverbaar vanaf 6 mei 2024

30 april 2024

Sinds eind 2023 is er een leveringsprobleem van het parkinsonmedicijn Symmetrel (amantadine). Op deze pagina houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen die er gaande zijn voor wat betreft dit tekort. Update 30 april 2024: het medicijn is weer leverbaar vanaf week 19 (6 mei t/m 10 mei).

Het gaat alleen om alternatieve geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Symmetrel 100 mg capsules (RVG 05352).

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ze hoeven ook geen administratie van artsenverklaringen bij te houden.

Lees het volledige bericht

Leeswijzer

leeswijzer

Update 30 april 2024: Symmetrel weer beschikbaar vanaf week 19 (6 t/m 19 mei)
Update 24 februari 2024: Besluit Inspectie Gezondheidszorg
Wat hieraan vooraf ging
Reactie van Novartis
Meldpunt medicijntekorten en bijwerkingen

Update 30 april 2024

Producent Novartis heeft ons vandaag laten weten: 

Wij hebben ons uiterste beste gedaan om de tekorten van Symmetrel op te lossen en zijn blij om u te kunnen melden dat onze inspanningen
ertoe hebben geleid dat Symmetrel vanaf week 19 (6 t/m 10 mei) weer beschikbaar is in Nederland.

Deze levering zorgt voor voldoende voorraad, waardoor alle patiënten in Nederland opnieuw toegang hebben tot hun behandeling.

Wij begrijpen dat de periode waarin tekorten zijn ontstaan, voor patiënten die op hun behandeling rekenen, verontrustend was.
Echter, veiligheid van de patiënt staat bij ons boven alles. Medicatie wordt dan ook enkel vrijgegeven wanneer deze aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

Update 26 februari 2024

Vanwege een tekort aan ‘Symmetrel 100 mg capsules’ mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden alternatieve geneesmiddelen afleveren aan artsen. Deze geneesmiddelen moeten uit een andere Europese lidstaat komen. Als alternatieven commercieel niet beschikbaar zijn in een andere Europese lidstaat, mogen partijen ze ook uit het Verenigd Koninkrijk of uit een MRA-land (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten) halen.

Update 24 februari 2024

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft op 22 februari een besluit genomen houdende het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Symmetrel 100 mg capsules (RVG 05352). 

De handelsvergunninghouder van Symmetrel 100 mg capsules (RVG 05352) heeft melding gemaakt van een leveringsprobleem. Uit informatie van de houder van de handelsvergunning en nader onderzoek van de inspectie is gebleken dat dit geneesmiddel onvoldoende voorradig is om in de behoeften van patiënten te kunnen voorzien.

Lees hier het volledige besluit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Wat hieraan vooraf ging

In november 2023 deelden we het bericht over leveringsproblemen van het middel Symmetrel. Dit medicijn bleek niet leverbaar door een kwaliteitsprobleem. Wij ontvingen hierover meldingen van mensen met parkinson die het middel niet meer konden krijgen bij hun apotheek. Alhoewel producent Novartis in een update liet weten dat Symmetrel medio januari 2024 weer leverbaar zou zijn, kregen wij vandaag de melding dat de leveringsproblemen toch langer gaan duren. 

Wat Novartis aan de Parkinson Vereniging laat weten

Eerder dit jaar heeft u contact met ons opgenomen naar aanleiding van vragen van patiënten over de beschikbaarheid van Symmetrel. De situatie die toen speelde hebben we kunnen oplossen door extra toeleveringen. 

Graag zijn wij transparant wanneer zich bepaalde situaties rondom medicaties zich voordoen. Hierbij wil ik u dan ook op de hoogte brengen dat zich mogelijk opnieuw een tekort kan voordoen met betrekking tot de beschikbaarheid van Symmetrel.

Onlangs is er een probleem bij de productie van Symmetrel vastgesteld, waardoor de voorziene leveringen voor Nederland niet kunnen worden vrijgegeven. Wij doen dan ook ons uiterste best om een mogelijk tekort van Symmetrel op te lossen.

Wij verwachten nieuwe leveringen half mei 2024, zodat patiënten in Nederland opnieuw toegang hebben tot hun behandeling.

Wij begrijpen dat een geneesmiddelentekort voor patiënten die op hun behandeling rekenen verontrustend is. Veiligheid van de patiënt staat bij ons echter boven alles. Medicatie wordt dan ook enkel vrijgegeven wanneer deze aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

Alternatieven voor patiënten

Patiënten kunnen hun specifieke gezondheidssituatie het beste bespreken met hun behandelende arts, want Novartis kan geen aanbevelingen doen voor de behandeling van individuele patiënten.

Contact voor zorgverleners en patiënten

Onze Medische Informatie is bereikbaar voor vragen van patiënten en professionals in de gezondheidszorg met betrekking tot alle aspecten van het gebruik of informatie over een geneesmiddel van Novartis.

Contactgegevens:

Als patiënten door het tekort van Symmetrel op een andere behandeling dienen over te schakelen, dan dienen ze dat met hun behandelende arts te bespreken. Hier kan de afdeling Medische Informatie geen advies over geven.

Meldpunt medicijntekorten en bijwerkingen

Regelmatig ontvangen wij meldingen van mensen met parkinson die leveringsproblemen van medicatie ervaren. Heeft u ook problemen met de levering van uw parkinsonmedicijnen? Of ervaart u door een medicijnwissel bijwerkingen die uw kwaliteit van leven niet ten goede komen? Laat het ons weten! Hoe meer mensen dit melden, hoe beter wij uw belangen kunnen behartigen richting beleidsmedewerkers, producenten en politiek.

Meld een medicijntekort bij de Parkinson Vereniging

De Parkinson Vereniging heeft geïnformeerd bij bijwerkingencentrum LAREB of ze geinteresseerd is in de bijwerkingen die u ervaart als u de halve dosering Symmetrel neemt (om niet helemaal zonder te zitten) of als u helemaal geen medicatie meer neemt, omdat er een tekort is. LAREB vraagt om ook deze bijwerkingen te melden op de website van LAREB. Per melding duurt dat een 20-25 minuten. Vraag om hulp bij het invullen, mocht dit voor u een probleem zijn. Alle meldingen helpen ook de Parkinson Vereniging om de belangenbehartiging voor mensen met parkinson zo goed mogelijk te kunnen doen. 

 Meld een bijwerking bij LAREB

Labels:

Terug naar boven