Verslag bijeenkomst Parkinsoncafé Purmerend (Waterland) maandag 14 mei 2018

Afsluiting 2016.jpgdinsdag 11 september 2018

Anneke Taylor opende de bijeenkomst met o.a. de mededeling dat we een nieuw e-mailadres hebben: namelijk info@parkinsoncafepurmerend.nl

  • Bij de high tea in de Rijper eilanden waren 21 mantelzorgers aanwezig
  • De vrijwilligersbijeenkomst is dinsdag 16 oktober 2018.
  • Alleen leden van de Parkinson Vereniging krijgen van Het Bureau een aankondiging
  • Van de niet leden die geregeld naar onze PCafés komen mogen wij van de nieuwe privacywetgeving VGA alleen gegevens bijgehouden worden van niet-leden als zij een voor akkoord getekende “Toestemmingsverklaring” afgeven.

van het eerstkomende PCafé.

Deze “Toestemmingsverklaring” kunt u aanvragen bij Theo van Beusekom emailadres t.beusekom4@upcmail.nl .

U kunt ook een “Toestemmingsverklaring” krijgen bij het eerstvolgende PCafé van 11 juni 2018 bij de kas.

Het ingevulde formulier kunt u afgeven bij Theo van Beusekom.

Anneke kondigt Koen Gilissen aan, hij is Parkinsonverpleegkundige bij het ziekenhuis in Alkmaar

En hij is een expert op het gebied van slaapstoornissen.

Hij weet zo ongeveer alles van slapen en slaapstoornissen. Voor velen zeer herkenbaar herkenbaar wat hij liet zien.

Hij liet o.a. zien in welke NREM stadium het dromen begint, wat de oorzaak zoal kan zijn en welke oplossingen mogelijk zijn.

Lees hier de volledige presentatie.

« Ga terug naar Parkinson Café Purmerend

Logo Parkinson_CAFE_300

Zorgcirkel locatie Novawhere
Zaal Het Binnenhof
Prof. Mr. P.J. Oudlaan 1
1444 HT Purmerend

E-mail: info@parkinsoncafepurmerend.nl

Facebookpagina Parkinson Café Purmerend
Coördinatoren: Anneke Taylor Parkins 075-6424593 en Theo van Beusekom 06-21281434

  • Anneke Taylor - coördinator
  • Marijke van Ark – lid activiteiten team
  • Theo van Beusekom – penningmeester
  • Alex Blaauboer - adviseur communicatie

Terug naar boven