Zorgverzekering

Zorgverzekering

Themadossier

Verzekering - kopie.jpg

Een zorgverzekering is een verzekering die de kosten dekt voor zorg en medicatie. Wanneer u zorg nodig heeft, in welke vorm dan ook, kun je de kosten vaak (deels) verhalen op je zorgverzekeraar. Voor sommige aanvullende behandelingen is een aanvullende verzekering nodig.

Vergoeding fysiotherapie en oefentherapie

Wilt u naar de fysiotherapeut of oefentherapeut vanwege parkinson? Parkinson staat op de lijst van chronische aandoeningen die grotendeels uit de basisverzekering worden vergoed. De eerste twintig behandelingen betaalt u echter éénmalig zelf of worden door uw aanvullende verzekering vergoed. Vanaf de 21ste behandeling wordt fysio- of oefentherapie uit de basisverzekering vergoed.

Sommige zorgverzekeraars stellen de voorwaarde dat de fysiotherapeut of oefentherapeut aangesloten moet zijn bij ParkinsonNet. Een ParkinsonNet zorgverlener in uw omgeving vindt u op de parkinsonzorgzoeker.

www.parkinsonzorgzoeker.nl 

Vergoeding ergotherapie

Wilt u gebruik maken van ergotherapie vanwege parkinson? Dan krijgt u tien uur ergotherapie per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten voor ergotherapie vallen wel onder het verplichte eigen risico.

Sommige zorgverzekeraars stellen de voorwaarde dat de ergotherapeut aangesloten moet zijn bij ParkinsonNet. Een ParkinsonNet zorgverlener in uw omgeving vindt u op de parkinsonzorgzoeker.

www.parkinsonzorgzoeker.nl

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan vergoeden sommige verzekeraars meer uren ergotherapie. Een aantal verzekeraars vergoedt ook een aantal uren ergotherapie voor instructie van de mantelzorger. Raadpleeg hiervoor uw polis. Hier leest u er meer over op Zorgwijzer.nl.

Ga naar Zorgwijzer.nl

Vergoeding diëtetiek

Wilt u naar de diëtist vanwege parkinson? U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van drie uur diëtetiek per kalenderjaar. Na deze drie uur kan aanspraak worden gemaakt op een eventueel aanvullende verzekering. De kosten van diëtetiek vallen onder het verplichte eigen risico. Hier leest u er meer over op Zorgzoeker.nl.

Ga naar Zorgzoeker.nl

Sommige zorgverzekeraars stellen de voorwaarde dat de diëtist aangesloten moet zijn bij ParkinsonNet. Een ParkinsonNet zorgverlener in uw omgeving vindt u op de parkinsonzorgzoeker.

www.parkinsonzorgzoeker.nl

Vergoeding logopedie

Wilt u naar de logopedist vanwege parkinson? Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten voor de logopedie vallen onder het verplichte eigen risico.

Sommige zorgverzekeraars stellen de voorwaarde dat de logopedist aangesloten moet zijn bij ParkinsonNet. Een ParkinsonNet zorgverlener in uw omgeving vindt u op de parkinsonzorgzoeker.

www.parkinsonzorgzoeker.nl

Vergoeding contributie en mantelzorgondersteuning 2024

PatiëntenFederatie Nederland

De Patiëntenfederatie Nederland heeft voor 2024 een handig overzicht samengesteld waarin u kunt zien welke zorgverzekeraar de contributie van de Parkinson Vereniging vergoedt.

Bekijk en-of download het overzicht voor 2024

De Parkinson Vereniging is lid van Patiëntenfederatie Nederland.

Bekijk het overzicht van mantelzorgondersteuning binnen de aanvullende verzekering

Informatiegids zorgverzekering

Online bijeenkomst - website

Deze online informatiegids van Patiëntenfederatie Nederland geeft uitleg over zorgverzekeringsland. Waar moet ik op letten als ik een zorgverzekering zoek? Wat voor soort verzekeringen zijn er? Hoe weet u of uw zorgverlener wel of geen contract heeft en wat betekent dat voor u? Hoe zit het met zorgkosten in het buitenland? En wat is nou precies eigen risico, zorgtoeslag en wanneer betaalt u een eigen bijdrage?

Deze gids helpt u te begrijpen hoe alles rondom zorgverzekeringen werkt. Bijvoorbeeld als u zorg nodig hebt of als u moet beslissen over het jaarlijkse polisaanbod. Patiëntenfederatie Nederland hoort vaak van mensen dat zij door de bomen het bos niet meer zien. Ze verdwalen in het poliswoud en haken af. Ze willen misschien wel nadenken of ze nog de juiste zorgverzekering hebben, maar ze weten niet hoe ze dat kunnen beoordelen. Deze gids helpt u ook daarbij.

Ga naar de informatiegids zorgverzekering

Nieuws over zorgverzekering en vergoedingen

Terug naar boven