Parkinson zorgverleners

Parkinson zorgverleners

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinson(isme) patiënten. Ruim 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen), verdeeld over 69 regio's zijn aangesloten bij dit netwerk.

Vind een zorgverlener

Bent u zoek naar een in parkinson gespecialiseerd zorgverlener? U vindt deze gemakkelijk met de Parkinson Zorgzoeker. 

Ga naar de Parkinson Zorgzoeker

Parkinson Monitor

De Parkinson Monitor is in samenwerking met UCB Pharma B.V. ontwikkeld om (problemen bij) het dagelijks functioneren in kaart te brengen. Het is een tool die u kunt gebruiken ter voorbereiding van een bezoek aan uw arts of parkinsonverpleegkundige. 

Lees meer over de Parkinson Monitor

Het Juiste Loket

Het Juiste Loket is bedoeld om mensen te ondersteunen die zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naar toe moeten en hier vragen over hebben.

Ga naar het Juiste Loket

Regelhulp

De website Regelhulp van de overheid biedt actuele informatie op het gebied van zorg, ondersteuning en financiële regelingen.

Ga naar Regelhulp.nl

Cliëntondersteuning

Verzekerden met een Wlz-indicatie kunnen Wlz-cliëntondersteuning krijgen. Het zorgkantoor is hiervoor verantwoordelijk. Het zorgkantoor zorgt ervoor dat voor de verzekerde cliëntondersteuning beschikbaar is waarop de verzekerde, al dan niet met behulp van zijn vertegenwoordiger of mantelzorger, een beroep kan doen. Die ondersteuning kan zowel door het zorgkantoor als door een onafhankelijke partij geboden worden. (Bron: Zorginstituut Nederland)

Lees hier meer over cliëntondersteuning

De verpleegkundig specialist stelt zich voor

Voorbeeld casus consult huisarts voor herhaalrecept

Deze video schetst een bezoek van iemand met parkinson aan de huisarts, met als aanleiding het willen verkrijgen van een herhaalrecept.

Voorbeeld casus consult huisarts bespreken ochtendstijfheid

Deze ondersteunende video laat zien hoe iemand met de ziekte van Parkinson een consult heeft bij de huisarts in verband met de ochtendstijfheid die door hem wordt ervaren.

Terug naar boven