Word lid voor slechts € 3,75 per maand

Daarom wordt u lid van de Parkinson Vereniging!

Laat parkinson niet winnen!

De Parkinson Vereniging is een campagne gestart om zoveel mogelijk mensen met parkinson(isme) en hun naasten lid te laten worden van onze vereniging. Met de slogan ‘Laat parkinson niet winnen!’ onderstrepen we dat we iedereen met parkinson(isme) en de naasten ondersteunen om – ondanks parkinson(isme) - zoveel mogelijk te blijven genieten van werk, sport, relatie, familie en vrienden. Niemand kiest ervoor om parkinson(isme) te krijgen. Deze ziekte maakt het ontzettend moeilijk om positief te blijven. Maar met elkaar gaan we ervoor: de mooie dingen in het leven willen we blijven zien! We laten ons door parkinson(isme) niet uit het veld slaan! Dit doen we met elkaar, voor elkaar.

Word ambassadeur, vertel uw verhaal en help mee met ledenwerving!

Kalender (dd-mm-jjjj) 
Contactgegevens
Betaalwijze
De contributie bedraagt €42,50 per kalenderjaar. Een hogere bijdrage is natuurlijk van harte welkom! U kunt ervoor kiezen om éénmaal per jaar een factuur te ontvangen of u kunt met een automatische incasso betalen. Een betaling per automatische incasso zorgt ervoor dat de administratiekosten voor de Parkinson Vereniging omlaag worden gebracht. Wij vragen u daarom vriendelijk te overwegen uw contributiebijdrage automatisch te laten incasseren.

* Met het inzenden van dit lidmaatschapsformulier wordt u lid van de Parkinson Vereniging. Na aanmelding heeft u 14 dagen bedenktijd. Via dit formulier geeft u toestemming voor afschrijving van ten minste de minimum contributiebijdrage van € 42,50 per jaar. Tevens wordt hiermee toestemming gegeven aan de Parkinson Vereniging, incassant-ID: NL85ZZZ404765190000, om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het aangegeven bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging of bij beëindiging van het lidmaatschap. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze binnen 8 weken na afschrijving laten terugboeken. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Diagnose
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Overige gegevens
Nieuwsbrieven en uitnodigingen
U kunt zich hiervoor altijd afmelden via de afmeldlink in de mailings
Akkoord
Terug naar boven