Berichten over Medicijnen: basis

 1. Apomorfine-prikpen

  Als u per dag maximaal vijf keer een korte periode heeft waarin uw medicijnen niet goed werken (off-periode), komt u mogelijk in aanmerking voor injecties met apomorfine. 

  Toon volledig bericht

 2. Keuzekaart extra behandeling bij parkinson

  De keuzekaart extra behandeling beschrijft de mogelijkheden voor extra behandeling voor wanneer medicatie niet meer voldoende werkt.

  Toon volledig bericht

 3. Keuzekaart extra medicijnen bij parkinson

  De keuzekaart extra medicijnen geeft informatie over de medicijnen die iemand met de ziekte van Parkinson er bij kan nemen wanneer de medicijnen die iemand kreeg na de diagnose parkinson, niet meer genoeg helpen.

  Toon volledig bericht

 4. Keuzekaart medicijnen bij beginnende ziekte van Parkinson

  De keuzekaart medicijnen bij beginnende ziekte van Parkinson beschrijft de medicijnen die gebruikt worden bij beginnende parkinson.

  Toon volledig bericht

 5. Anticholinergica

  Naast dopamine zijn er nog andere stoffen die in de hersenen een rol spelen bij het soepel laten verlopen van de bewegingen. Een daarvan heet acetylcholine. 

  Toon volledig bericht

 6. Amantadine

  Dit medicijn werkt vooral indirect via een remmend effect op een andere receptor in de hersenen, die ook bij het bewegen een rol speelt: de glutamaat-receptor. Ook heeft het medicijn effect op de dopamine-receptor. 

  Toon volledig bericht

 7. Medicijnen die iemand met parkinson niet mag gebruiken

  Bepaalde medicijnen gaan niet goed samen met parkinsonmedicijnen. Bij de volgende medicijnen moet vooraf overleg met de arts of apotheker plaatsvinden:

  Toon volledig bericht

 8. Medicijnen die ook bij andere ziekten worden gebruikt

  Mensen met parkinson kunnen een depressie krijgen. Antidepressiva kunnen dan nuttig zijn. Grote voorzichtigheid is geboden bij de combinatie van rasagiline of selegiline en een zogenaamde SSRI, zoals fluoxetine, fluvozamine, excitalopram, paroxetine en sertraline of met de TCA’s clomipramine en imipramine of uit de categorie overige, duloxetine of venlafaxine. In combinatie met MAO-B-remmers is het gebruik van een antidepressivum gevaarlijk en dus af te raden.

  Toon volledig bericht

 9. Mao-b-remmers

  Het effect van levodopa-medicijnen wordt na een aantal jaren minder sterk, waardoor klachten terugkeren. Monoamine-oxidase remmers (MAO-B-REMMERS) kunnen ervoor zorgen dat de dopamine in de hersenen minder snel wordt afgebroken. De werking van levodopa wordt hierdoor versterkt waardoor de Parkinsonklachten weer minder erg worden. Het heeft echter een beperkte werking en relatief veel bijwerkingen zoals slapeloosheid, wanen en lage bloeddruk.

  Toon volledig bericht

 10. Dopamine-agonisten

  Deze medicijnen bootsen de werking van dopamine na, doordat ze direct op de dopamine-receptor hun werking uitoefenen.  Soms start de behandeling met deze medicijnen, en soms worden ze toegevoegd aan de behandeling met levodopa. In dat geval kan de dosis levodopa lager blijven, waardoor de kans op bijwerkingen minder groot is.

  Toon volledig bericht

Terug naar boven