Berichten over Medicijnen: basis

 1. Levodopa

  Levodopa is het sterkst werkzame geneesmiddel bij de ziekte van Parkinson. Levodopa wordt omgezet in dopamine en vult zo het tekort aan dopamine in de hersenen aan. Het middel zorgt ervoor dat u zich minder stijf voelt en zich beter kunt bewegen. 

  Toon volledig bericht

 2. Dopamine-agonisten

  Dopamine-agonisten bootsen de werking van dopamine na, doordat ze direct op de dopamine-receptor hun werking uitoefenen. Soms start de behandeling met deze medicijnen, en soms worden ze toegevoegd aan de behandeling met levodopa. In dat geval kan de dosis levodopa lager blijven, waardoor de kans op bijwerkingen minder groot is.

  Toon volledig bericht

 3. MAO-B-remmers

  Monoamine-oxidase remmers (MAO-B-remmers) kunnen ervoor zorgen dat de dopamine in de hersenen minder snel wordt afgebroken. Hierdoor blijft er meer dopamine in de hersenen aanwezig.

  Toon volledig bericht

 4. Amantadine

  Amantadine verbetert in de hersenen het verstoorde evenwicht tussen de verschillende boodschapperstoffen, zoals dopamine en acetylcholine.

  Toon volledig bericht

 5. Anticholinergica

  Naast dopamine zijn er nog andere stoffen die in de hersenen een rol spelen bij het soepel laten verlopen van de bewegingen. Een daarvan heet acetylcholine. 

  Toon volledig bericht

 6. Apomorfine-prikpen

  Als u per dag maximaal vijf keer een korte periode heeft waarin uw medicijnen niet goed werken (off-periode), komt u mogelijk in aanmerking voor injecties met apomorfine. 

  Toon volledig bericht

 7. Keuzekaart extra behandeling bij parkinson

  De keuzekaart extra behandeling beschrijft de mogelijkheden voor extra behandeling voor wanneer medicatie niet meer voldoende werkt.

  Toon volledig bericht

 8. Keuzekaart extra medicijnen bij parkinson

  De keuzekaart extra medicijnen geeft informatie over de medicijnen die iemand met de ziekte van Parkinson er bij kan nemen wanneer de medicijnen die iemand kreeg na de diagnose parkinson, niet meer genoeg helpen.

  Toon volledig bericht

 9. Keuzekaart medicijnen bij beginnende ziekte van Parkinson

  De keuzekaart medicijnen bij beginnende ziekte van Parkinson beschrijft de medicijnen die gebruikt worden bij beginnende parkinson.

  Toon volledig bericht

 10. Medicijnen die iemand met parkinson niet mag gebruiken

  Bepaalde medicijnen gaan niet goed samen met parkinsonmedicijnen. Bij de volgende medicijnen moet vooraf overleg met de arts of apotheker plaatsvinden:

  Toon volledig bericht

Terug naar boven