Presentatie WMO/WLZ Parkinsoncafé 4 maart 2024

Jolanda Noome is mantelzorgmakelaar en gaf een presentatie over de WMO/WLZ.

Meer informatie over het werk van Jolanda Noome kunt u vinden op www.samenzorgdragen.nl

Albert heet iedereen welkom en stelt Jolanda voor.
Er zijn in totaal 40 aanwezigen (35 bezoekers, 4 werkgroepleden en de spreekster)
Ook herdenkt Albert Janny Klaassen en bedankt iedereen voor de getoonde belangstelling en het medeleven.
Tevens stelt hij Natascha Straatman voor als nieuw lid van de werkgroep.
Behalve de PowerPointpresentatie heeft Jolanda alles op papier op een rijtje gezet en deelt de hand-outs na afloop uit (zie ook de bijlage).
Hieronder de vragen en antwoorden en opmerkingen van Jolanda
Wat valt onder mantelzorg?
Signaal wijkteam.
Bereid je voor op het keukentafelgesprek.
Wanneer bent u (als mantelzorgmakelaar) in beeld? As u me belt.
Ergotherapeut. Ondersteuning woningaanpassing.
Het hangt van de indicatie af hoe vaak je een nieuwe aanvraag in moet dienen (WMO). Je moet dan alles herzien.
Via PGB kun je zelf meer bepalen, maar het is veel meer administratie. Wat wil je met het PGB bereiken, wat je met ZIN niet kunt bereiken?
Kleine discussie over hoe bepaald wordt hoeveel PGB je kunt krijgen.
Gemeentepolis? 120% van de bijstandsnorm.
WLZ? 24-uurszorg. Zowel thuis als in instelling.
Het Gouden Hart. VPT (Volledig pakket thuis)PGB, je regelt alles zelf en hebt de regie in eigen hand.
ZIN=zorg in natura
Belangenvereniging Per Saldo 

Albert bedankt aan het einde van de bijeenkomst die ongeveer duurde van 13.45 tot 15.15 uur Jolanda en alle aanwezigen en hoopt eenieder weer te zien op de volgende bijeenkomst op maandag 8 april (niet op 1 april omdat het dan Pasen is) en men kan zich nog opgeven voor het uitje op dinsdag 7 mei (het museum in Terschuur is op maandag gesloten).

Zorg wordt gefinancierd uit verschillende wetten:

 

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

- Jeugdwet

- Zorgverzekeringswet (ZVW)

- Wet langdurige zorg (WLZ) 

 

WMO (gemeente) 

 • Hulp in de huishouding
 • Dagbesteding
 • Individuele begeleiding
 • Aanpassingen in huis (verbouwing, traplift)
 • Hulpmiddelen en vervoer (rolstoel, scootmobiel, regiotaxi, invalidenparkeerkaart)
 • Activiteiten en ondersteuning in de buurt
 • Ondersteuning mantelzorger o.a. door vervangende zorg (respijtzorg)

 

Het proces:

Melding bij de gemeente/sociaal wijkteam

 • Mogelijkheid om persoonlijk plan in te dienen :

                        - wie ben ik? welke beperkingen ervaar ik?

                        - wat wil ik?

                        - wat kan ik zelf of met hulp oplossen?

                        - waarbij en wanneer heb ik zorg of ondersteuning nodig?

                        - wat verwacht ik van de zorg/welke zorg past het best bij mij?

                        - welke doelen wil ik behalen 

Onderzoek/keukentafelgesprek » persoonlijke situatie, welke problemen, wat is nodig?  (6 weken) 

   • Zelf/eigen omgeving

 • Algemene voorziening
 • Maatwerkvoorziening

Verslag met voorstel » ondertekenen, retour sturen = definitieve aanvraag

Besluit (binnen 2 weken!)

Eventueel bezwaar aantekenen

 

ZIN: zorg in natura

Gemeente regelt alles

Hulpverleners die een contract/overeenkomst met gemeente hebben

 

PGB: Persoons Gebonden Budget

Eigen regie, wie verleent de zorg/hulp

Zelf zorgovereenkomst en administratie regelen

Betaling gaat via de Sociale VerzekeringsBank SVB

Zorg wordt gefinancierd uit verschillende wetten:

 

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

- Jeugdwet

- Zorgverzekeringswet (ZVW)

- Wet langdurige zorg (WLZ) 

 

WMO (gemeente) 

 • Hulp in de huishouding
 • Dagbesteding
 • Individuele begeleiding
 • Aanpassingen in huis (verbouwing, traplift)
 • Hulpmiddelen en vervoer (rolstoel, scootmobiel, regiotaxi, invalidenparkeerkaart)
 • Activiteiten en ondersteuning in de buurt
 • Ondersteuning mantelzorger o.a. door vervangende zorg (respijtzorg)

 

Het proces:

Melding bij de gemeente/sociaal wijkteam

 • Mogelijkheid om persoonlijk plan in te dienen :

                        - wie ben ik? welke beperkingen ervaar ik?

                        - wat wil ik?

                        - wat kan ik zelf of met hulp oplossen?

                        - waarbij en wanneer heb ik zorg of ondersteuning nodig?

                        - wat verwacht ik van de zorg/welke zorg past het best bij mij?

                        - welke doelen wil ik behalen 

Onderzoek/keukentafelgesprek » persoonlijke situatie, welke problemen, wat is nodig?  (6 weken) 

   • Zelf/eigen omgeving

 • Algemene voorziening
 • Maatwerkvoorziening

Verslag met voorstel » ondertekenen, retour sturen = definitieve aanvraag

Besluit (binnen 2 weken!)

Eventueel bezwaar aantekenen

 

ZIN: zorg in natura

Gemeente regelt alles

Hulpverleners die een contract/overeenkomst met gemeente hebben

 

PGB: Persoons Gebonden Budget

Eigen regie, wie verleent de zorg/hulp

Zelf zorgovereenkomst en administratie regelen

Betaling gaat via de Sociale VerzekeringsBank SVB

 

Kosten en voorwaarden

 • Eigen bijdrage: in 2024 vastgesteld op max € 20,60 per maand

             (per 1 januari 2026 gaat dit veranderen en wordt deze inkomensafhankelijk)

 • Een Wmo indicatie is altijd tijdelijk, de termijn staat genoemd in het besluit, en moet steeds weer opnieuw aangevraagd worden
 • Ondersteuning bij aanvraag Wmo mogelijk:
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning (Dronten: Cliëntenbelang; Lelystad: MEE)
  • Mantelzorgmakelaar

ZVW (zorgverzekering)

 

Geneeskundige zorg (ziekenhuizen, huisartsen)

            Ziekenvervoer

            Tandheelkundige zorg (voor jongeren)

            Medicatie

            Bepaalde hulpmiddelen (kunstgebit, gehoorapparaat)

            Persoonlijke verzorging en verpleging (thuiszorg, wijkverpleegkundige)

            Kraam- en verloskundige zorg

            Paramedische zorg (bij bepaalde chronische aandoeningen)

Het proces

- ‘Bekende’ traject: afspraak maken met huisarts/ziekenhuis/tandarts

 

- Verpleging en/of verzorging nodig door thuiszorg:  (ZIN)

            - via huisarts, praktijkondersteuner, casemanager

            - zelf contact opnemen met thuiszorgorganisatie

            - wijkverpleegkundige stelt vast

 

ZIN: komt het meest voor

 

PGB:

- als organisatie/zorgverlener van voorkeur geen contract heeft met zorgverzekeraar

- indicatie door wijkverpleegkundige nivo 5

- per verzekering andere voorwaarden (meestal wel langer dan 1 jaar zorg nodig)

- tijdelijke toekenning

 

Kosten en voorwaarden

Inkomensafhankelijke bijdrage » overheid (loon, pensioen, winst)

Zorgpremie » zorgverzekeraar (premie basisverzekering/aanvullende verzekering)

Eigen risico » zorgverzekeraar zodra je zorgkosten maakt

Eigen bijdrage (bepaalde medicatie, hulpmiddelen)

orgtoeslag (financiële compensatie zorgpremie)

Verzekeringsplicht

 

WLZ

 

24 uur toezicht of zorg in nabijheid nodig
            - toezicht: er kan elk moment iets ernstig mis gaan

            - zorg in nabijheid: iemand kan op onplanbare momenten niet tijdig zelf hulp inschakelen

 

WLZ kan zowel voor thuis als in een instelling

 

Het proces

Aanvraag dien je in bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)

 

Indicatiebesluit » zorgprofiel

Grondslag (bijvoorbeeld VV, LG,VG, GGZ)

Indicatie is voor de rest van je leven

Eigen bijdrage (afhankelijk van inkomen en vermogen- 2 jaar geleden)     

 

 • ZIN ) eigen bijdrage = hoog
 • Volledig pakket thuis ) eigen bijdrage = minder
 • Modulair pakket thuis ) eigen bijdrage = laag
 • PGB ) eigen bijdrage = laag

                       

Kosten en voorwaarden

 • Aanvullende zorgverzekering niet meer nodig?
 • Eigen bijdrage verandert bij de keus van het pakket
 • AOW gehuwd/ongehuwd? » gevolgen voor eigen bijdrage

 

 

Samenvattend over PGB

- Kan in alle wetten onder bepaalde voorwaarden

 

- Zelf zorg inkopen » meer eigen regie

 

- Inzet professionals en informele zorg (kan ook voor mantelzorger)

 

- Voldoen aan eisen voor PGB (bekwaam zijn)

 

- Administratie:           

            -           Zorgovereenkomst en zorgbeschrijving

            -           Declaraties via SVB

- Geld komt niet op je rekening – betalingen gaan via SVB

- PGB is geen inkomen voor zorgvrager; wel voor zorgverlener

 

- Eigen bijdrage (kan niet betaald worden uit PGB)

- Verantwoordingsvrij bedrag

- Belangenvereniging PerSaldo

 

Ondersteuning mantelzorgers in Dronten:

 • Meerpaal: Informatiepunt mantelzorg en mantelzorgcompliment   
 • Mantelkring: Bewegen, doen, leren, weekend, bellen vanuit Aandachtcentrum
 • Mantelzorgmakelaar

Ondersteuning mantelzorgers in Lelystad:

 • Welzijn Lelystad: Informatiepunt mantelzorg, cursussen, mantelzorgcompliment
 • Mantelkring Bewegen, doen, leren, weekend, bellen vanuit Aandachtcentrum
 • Lelystads Ontmoeten Huiskamer voor mantelzorgers
 • Mantelzorgmakelaar

 

Wat kan de mantelzorgmakelaar doen?

Voorbeelden:

Echtpaar, hij MS, zij verzorgt hem. Beperkingen a.g.v. ziekte worden steeds groter:

- uitleggen van mogelijkheden voor zorg, procedure WLZ aanvraag, eigen bijdrage

- samen invullen van formulier voor WLZ aanvraag, onderbouwing hiervan

- uitleggen procedure rondom PGB, ondersteunen bij aanvraag

- zoeken naar hulpverleners, organisaties voor invulling van PGB

- samen optrekken, aanvullen, ondersteunen  

 *          Dochter, mantelzorger voor ouders op leeftijd, moeder dementie, vader redelijk goed, wonen zelfstandig:

- thuiszorg voor wassen/douchen van mevrouw geregeld

- persoonsalarmering uitgezocht (vergoeding via zorgverzekering) en geregeld

- uitleg over hulpmiddelen zoals beugels in douche/toilet

- uitleggen van procedure WLZ aanvraag, eigen bijdrage, keus AOW gehuwd/ongehuwd

- informatie over testament/levenstestament/wilsverklaring

 

Wie betaalt de mantelzorgmakelaar?

Aanvullende zorgverzekering van de mantelzorger

Verantwoordingsvrije bedrag PGB 

Door de werkgever ter voorkoming van ziekteverzuim

Particulier

 

Hoe vind ik de mantelzorgmakelaar?

Site BMZM

Via de zorgverzekeraar

Via gemeente-sociale kaart

Via mantelzorgondersteunende organisaties

Via Google » eigen website mantelzorgmakelaar www.samenzorgdragen.nl

 

Tips:

https://www.mantelzorg.nl/    

De landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een naaste. Je kunt lid worden: € 23,- per jaar

https://balans.mantelzorg.nl/

Oefeningen en informatie voor mantelzorgers die zorgen voor een ongeneeslijk zieke naaste

https://www.pgb.nl/

Vereniging voor mensen met een PGB: cursussen, hulp en advies

20240304_135234 20240304_135155 20240304_13550020240304_151612 -Oorspr.+grootte-+Kopie+van+Samenzorgdragen-640w

« Ga terug naar Parkinson Café Lelystad

Logo Parkinson_CAFE_300

Hanzeborg
Koningsbergenstraat 201-A
8232 DC Lelystad

E-mail: info@parkinsoncafelelystad.nl

Samen staan we sterker!

De Parkinson Vereniging is dé vereniging van en voor mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme en hun naasten. Het is daarmee ook dé plek waar iedereen met zijn vragen over parkinson(ismen) terecht kan.

Word lid van de Parkinson Vereniging
 • We zorgen voor informatie

  Wij zijn de gids naar betrouwbare, actuele en vindbare informatie over leven met parkinson(ismen).

 • We behartigen uw belangen

  Wij zetten ons in voor beschikbaarheid van behandelingen en we vertegenwoordigen de stem van mensen met parkinson(isme) in onderzoek en richting politiek en media.

 • We regelen ontmoetingen

  Zodat u tips en ervaringen kunt uitwisselen en in contact kun komen met gelijkgestemden.

Terug naar boven