Wat kan MEE voor u betekenen?

MEE.png

Wat zijn alle mogelijkheden die MEE heeft om u te ondersteunen? Een bijeenkomst op 9 januari 2019 door Lianne Leerkes en Dorien van Kampen.

Op 11 januari 2019 was er weer een Parkinson Café in het Zonnehuis te Beekbergen. We zijn met ongeveer 30 mensen aanwezig, iedereen wordt van harte verwelkomd door Hetty Ebbeling, zij zal voorlopig onze voorzitter zijn. Hetty memoreert nog dat we op 8 februari starten met ons ontmoetingscafé voor lotgenoten, ook hier in het Zonnehuis en op 13 februari is er dan nog het optreden van Hans Holtslag in Deventer. Mocht u daarbij willen zijn, dan moet u zich hiervoor opgeven op de gebruikelijke manier. Over tijd en plaats heeft u bericht ontvangen.
Onze gasten zijn deze keer Dorien van Kampen en Lianne Leerkes, zij zijn algemeen consulenten van MEE Veluwe. Zij gaan ons vertellen wat MEE is en voor u kan betekenen.
WAT IS MEE
MEE is een dienstverlenende organisatie voor mensen met een beperking, voor jong tot oud. Voor iedereen met een vraag over ondersteuning op het gebied van zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk, schuldhulpverlening, of bijvoorbeeld inkomen. MEE is als intermediair tussen cliënt en instantie te beschouwen. MEE wordt gefinancierd door de overheid en gemeenten, maar opereert onafhankelijk. Daarbij gelden de volgende criteria:
- Het belang van de cliënt is altijd het uitgangspunt.
- Gericht op preventie, en gericht op zelfredzaamheid en eigen kracht.
- Gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt, en
zijn/haar naasten en mantelzorgers.
- Het is gratis.
- Er zijn geen beperkingen voor de vraagstelling, zij zullen altijd proberen u te helpen.
ONAFHANKELIJKE CLIENTONDERSTEUNING
De consulent van MEE kan de cliënt een passende ondersteuning (informatie en advies) bieden bij:
- Gesprek met de gemeente, zorginstellingen of andere instantie.
- (Voor)onderzoek naar beperking.
- Aanvraag zorg of voorziening.
- Kortdurende ondersteuning.
- Het vinden van een passende zorgaanbieder.
- Bemiddeling tussen cliënt en zorgaanbieder.
Dit betekent, dat de consulent - indien gewenst - aanwezig kan zijn bij uw gesprek met de instantie en u ondersteuning biedt en evt. zaken verduidelijkt, kortom uw belang behartigt.
Daarnaast biedt MEE trainingen en cursussen voor mensen met een beperking, ook speciaal voor mensen met Parkinson, en daarnaast ook voor mantelzorgers.
SAMENWERKING VANUIT CMO (centra voor maatschappelijke ondersteuning )(1 centrum per wijk)
In Apeldoorn werkt MEE vanuit verschillende CMO's samen met:
- Sociaal Wijkteam (multiproblem).
- WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
- Stimenz (organisatie voor maatschappelijk werk).
- Schuldhulpverlening.
- Activeringscoaches.
WMO-LOKET, WIE ZIJN HET?
- Ze werken voor de gemeente en geven indicaties af.
- Wanneer schakel je ze in?
- Hoe schakel je ze in?
- Gesprek vindt thuis plaats.
- Eigen bijdrage: € 17,50 per 4 weken.
EN WAT DOEN ZE?
- Hulp en begeleiding bij persoonlijke vragen.
- Hulp in de huishouding.
- Hulpmiddelen thuis of aanpassingen in huis (wonen, rollen, vervoer).
- Aangepast vervoer.
- Beschermd wonen.
Het telefoonnummer van het WMO-loket is: 14 055
ZORGVERZEKERING WANNEER?
- De zorgverzekering schakel je in, als je ondersteuning wilt bij de persoonlijke verzorging.
- Thuiszorg.
- Wijkverpleegkundige.
Het telefoonnummer van MEE is: 055 526 92 00 (ma t/m vr, van 8.30 - 12.30 en 13.00 - 16.30)
Email: info@meeveluwe.nl
Na de PAUZE gaan we nog een aantal stellingen behandelen, dit doen we in kleine groepjes.
Stelling 1: Als mantelzorger word ik voldoende ondersteund door de hulpverlening.
Stelling 2: Ik voel me bezwaard om hulp te vragen.
Stelling 3: Als ik het als mantelzorgers zwaar heb, weet ik waar ik ondersteuning kan vragen.
Over deze stellingen wordt op een zinvolle manier gesproken, en de verschillende standpunten en inzichten worden gedeeld met elkaar.
Hierna dankt Hetty Dorien van Kampen en Lianne Leerkes voor hun zeer informatieve uitleg over wat MEE voor ons kan betekenen, en bedankt hen met de heerlijke bonbons van BonBonSpecials.
Onze volgende bijeenkomst zal zijn op 8 maart, hij wordt verzorgd door Koen Lucas van 'Omgaan met de ziekte van Parkinson' en zijn partner Kees, zij geven een inleiding over workshops die zij geven. De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Het effect van taal op je gevoel.
- Hoe ervaart een ander mijn vragen.
- Wisselwerking lichaam en geest.
Wij zien u graag op 8 maart, in het Zonnehuis, en nogmaals bent u van harte uitgenodigd voor het lotgenotencafé op 8 februari en het optreden van Hans Holtslag in Deventer op 13 februari, dit optreden is overigens gratis!

« Ga terug naar de homepage van Parkinson Café Apeldoorn

Parkinson Café Apeldoorn maakt tijdelijk gebruik van deze locatie:

Wijkcentrum de Stolp
Violierenplein 101
7329 DR Apeldoorn

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Maria Ramon telefoonnummer: 06-45 56 64 53
info@parkinsoncafeapeldoorn.nl

Terug naar boven