Verslag Workshop Doe ik wat ik wil

Wat doe je.png

Koen Lucas en Kees Vermunt nemen ons mee in de keuzes die we kunnen maken om daadwerkelijk te doen wat we willen.

Verslag bijeenkomst 10-03-2019

Vanmiddag zijn we bijeen gekomen voor een lezing van de heer Koen Lucas. We worden van harte welkom geheten door Hetty Ebbeling. We zijn met 26 mensen aanwezig. Koen Lucas werkt nauw samen met Kees Vermunt, zij zijn beiden coach en trainer , en houden zich al een flink aantal jaren bezig met de problematiek van mensen met de Ziekte van Parkinson. Ze hebben een online trainingsgroep waarin zij mensen met Parkinson begeleiden, de bedoeling is, om dit voor mantelzorgers ook te gaan doen.

Koen Lucas en Kees Vermunt hebben ook samen een boek geschreven: Parkinson & Stress. Hij vertelt dat voor hen als coach duidelijk is geworden dat voor mensen met Parkinson vaak geldt dat STRESS de grote bepalende factor in het dagelijks leven is. En stress kan je vreselijk in de weg zitten bij alles wat je doet (of zou willen of moeten doen). Het is daarom belangrijk om de focus van de ziekte te verleggen naar iets anders; wat vind ik leuk, wat vind ik zinvol: dat geeft energie en het is gezond!

Daarnaast heeft hij met Kitty Simons nog een boek geschreven: Minder Parkinson, Meer Leven. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website www.omgaanmetdeziektevanparkinson.nl.

Na de pauze gaan we nu de workshop doen : ‘DOE IK WAT IK WIL? (ondanks Parkinson?)’. Deze workshop hoort bij stap 9 uit: Minder Parkinson, Meer Leven. Wil je meer weten van alle 9 stappen, ga dan naar bovengenoemde website. We gaan aan de slag en iedereen maakt zijn eigen notities.

Werkblad 1: MIJN HUIDIGE ACTIVITEITEN

We maken een analyse van onze activiteiten, Hoeveel % van onze tijd vragen ze, Wat zijn onze persoonlijke waarden.

wat is ZINVOL en LEUK, wat is zinloos en leuk, dit is GEZOND, dit is neutraal of ongezond, % tijd. % tijd.

wat is zinvol en vervelend, wat is ZINLOOS EN VERVELEND, dit is neutraal of ongezond, dit is ONGEZOND, % tijd. % tijd.

Wat zijn jouw waarden voor zinvol, wat zijn jouw waarden voor leuk?

Persoonlijke waarden voor zinvol kunnen bijv. zijn: Iets betekenen voor een ander, nieuwe dingen leren, je inzetten voor maatschappelijke doelen, je (klein)kinderen ondersteunen. Waarden voor leuk kunnen bijv. zijn: Met je (klein)kinderen iets ondernemen, je tuin onderhouden, wandelen, culturele uitjes. Waarden voor zinvol en leuk kunnen door elkaar lopen.

Werkblad 2: ZINLOZE EN VERVELENDE ACTIVITEITEN SCHRAPPEN en wat je concreet gaat doen om dat te realiseren:

Je kunt grenzen stellen, hulp accepteren en vriendelijk NEE zeggen; dat is nee met een alternatief, bijv. iemand anders inschakelen, de taak aan de ander leren, tijd rekken, etc. Het kan ook gaan om gelegenheden of personen, die je wilt vermijden.

Maar wanneer je iemand zijn gedrag wilt veranderen, hoe pak je dat dan aan? Hiervoor kun je de zgn. sandwich-feedback toepassen: gemeend compliment + verbetervoorstel + positieve uitkomst. Denk bijv. aan grappen ten koste van jouw situatie, ongevraagde hulp, of steeds maar vragen naar de ziekte.

Werkblad 3: ZINVOLLE, VERVELENDE ACTIVITEITEN ZO EFFICIËNT MOGELIJK DOEN OF LEUK MAKEN, en wat je gaat doen om dat te realiseren

Denk hierbij aan je persoonlijke waarden, het leveren van een bijdrage, sandwich-feedback, wees creatief in het aantrekkelijker maken van de activiteit.

Werkblad 4: ZINLOZE, LEUKE ACTIVITEITEN ZINVOL MAKEN OF BEPERKEN en wat je concreet gaat doen om dat te realiseren

Denk daarbij aan samenwerken, bijdrage leveren, hulpmiddelen gebruiken, prioriteiten stellen.

Werkblad 5: ZINVOLLE EN LEUKE ACTIVITEITEN UITBREIDEN, en wat je gaat doen om dat te realiseren

Denk daarbij aan persoonlijke waarden, bijdrage leveren, zelfontwikkeling.

Hierna bespreken we met zijn allen onze bevindingen, iedereen is positief over deze middag met veel interactie. Dat geeft betrokkenheid en stimuleert een levendig gesprek. Hierna dankt Hetty de heer Koen Lucas hartelijk voor deze interessante middag met een boeket bloemen, en ook de deelnemers voor hun actieve bijdrage. De volgende bijeenkomst zal zijn op 10 mei 2019, en wordt verzorgd door 2 fysiotherapeuten. Het zal gaan over valpreventie.

« Ga terug naar de homepage van Parkinson Café Apeldoorn

Parkinson Café Apeldoorn maakt tijdelijk gebruik van deze locatie:

Wijkcentrum de Stolp
Violierenplein 101
7329 DR Apeldoorn

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Maria Ramon telefoonnummer: 06-45 56 64 53
info@parkinsoncafeapeldoorn.nl

Terug naar boven