Werkgroepen en adviesraden

PAR
Taak: De Parkinson Adviesraad (PAR) is een raad van patiënten en zorgprofessionals die het bestuur van de Parkinson Vereniging gevraagd en ongevraagd adviseert over medische, ontwikkelings-, zorg-, en onderzoeksvraagstukken en –projecten. De PAR bestaat uit een patiëntenkamer en een zorgprofessionalskamer, die worden bijgestaan door een adviesgroep. De samenstelling van de PAR is multidisciplinair.
Voorzitter patiëntenkamer: Mevrouw M. Bosman
Voorzitter zorgprofessionalskamer: Dhr. dr. J. Hoff
Contact: onderzoek@parkinson-vereniging.nl

Lees meer over de PAR


Werkgroep Patiëntonderzoekers
Taak: De patiëntonderzoekers van de Parkinson Vereniging vertegenwoordigen het patiëntenperspectief in parkinson-onderzoek.
Voorzitter: Dhr. G.H. Manhoudt
Contact: onderzoek@parkinson-vereniging.nl

Lees meer over de werkgroep patiëntonderzoekers

Werkgroep Wetenschapsnieuws
Taak: wetenschappelijk nieuws op het gebied van parkinson(ismen) vertalen in voor de leden leesbare nieuwsberichten.
Technisch voorzitter: Mevr. M.M. van het Hoofd
Contact: onderzoek@parkinson-vereniging.nl

Expertiseplatform Parkinson en Werk
Taak: Beantwoordt vragen over parkinson en werk en biedt de workshop parkinson en werk aan. Is tevens verantwoordelijk voor de website over parkinson en werk.

Ga naar de website 'Parkinson en werk'

Voorzitter: Mevr. L. Veldhuis
Contact: info@parkinson-vereniging.nl

Projectgroep Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
Taak: Beantwoordt vragen over Parkinson en Wmo.
Contact: miriam@parkinson-vereniging.nl

Terug naar boven