Werkgroepen en adviesraden

PAR
Taak: De Parkinson Adviesraad (PAR) is een raad van patiënten en zorgprofessionals die het bestuur van de Parkinson Vereniging gevraagd en ongevraagd adviseert over medische, ontwikkelings-, zorg-, en onderzoeksvraagstukken en –projecten. De PAR bestaat uit een patiëntenkamer en een zorgprofessionalskamer, die worden bijgestaan door een adviesgroep. De samenstelling van de PAR is multidisciplinair.
Voorzitter patiëntenkamer: Mevrouw M. Bosman
Voorzitter zorgprofessionalskamer: Dhr. dr. J. Hoff
Contact: onderzoek@parkinson-vereniging.nl

Lees meer over de PAR


Werkgroep Patiëntonderzoekers
Taak: De patiëntonderzoekers van de Parkinson Vereniging vertegenwoordigen het patiëntenperspectief in parkinson-onderzoek.
Voorzitter: Dhr. E. Barentsen (ad interim)
Contact: onderzoek@parkinson-vereniging.nl

Lees meer over de werkgroep patiëntonderzoekers

Werkgroep Aanvullende Therapieën
Taak: De Werkgroep Aanvullende Therapieën (WAT) informeert over therapieën die (nog) niet door de reguliere medische wetenschap erkend of omarmd worden, onder meer door middel van artikelen op de website en in Parkinson Magazine.
Voorzitter: Dhr. T. Huijboom
Contact: info@parkinson-vereniging.nl

Lees meer over de Werkgroep Aanvullende Therapieën

Werkgroep Wetenschapsnieuws
Taak: wetenschappelijk nieuws op het gebied van parkinson(ismen) vertalen in voor de leden leesbare nieuwsberichten.
Voorzitter: Mevr. M. van den Berg
Contact: onderzoek@parkinson-vereniging.nl

Projectgroep Parkinson en Werk
Taak: Beantwoordt vragen over Parkinson en werk en biedt de workshop Parkinson en Werk aan. 
Voorzitter: Dhr. A. van Riet
Contact: info@parkinson-vereniging.nl

Projectgroep Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
Taak: Beantwoordt vragen over Parkinson en Wmo.
Contact: miriam@parkinson-vereniging.nl

Terug naar boven