Werkgroepen en adviesraden

PAR
Taak: De Parkinson Adviesraad (PAR) is een raad van patiënten en zorgprofessionals die het bestuur van de Parkinson Vereniging gevraagd en ongevraagd adviseert over medische, ontwikkelings-, zorg-, en onderzoeksvraagstukken en –projecten. De PAR bestaat uit een patiëntenkamer en een zorgprofessionalskamer, die worden bijgestaan door een adviesgroep. De samenstelling van de PAR is multidisciplinair.
Voorzitter patiëntenkamer: Mevrouw M. Bosman
Voorzitter zorgprofessionalskamer: Dhr. dr. J. Hoff
Contact: onderzoek@parkinson-vereniging.nl

Lees meer over de PAR


Werkgroep Patiëntonderzoekers
Taak: De patiëntonderzoekers van de Parkinson Vereniging vertegenwoordigen het patiëntenperspectief in parkinson-onderzoek.
Technisch voorzitter: Dhr. G.H. Manhoudt
Contact: onderzoek@parkinson-vereniging.nl

Lees meer over de werkgroep patiëntonderzoekers

Werkgroep Aanvullende Therapieën
Taak: De Werkgroep Aanvullende Therapieën (WAT) informeert over therapieën die (nog) niet door de reguliere medische wetenschap erkend of omarmd worden, onder meer door middel van artikelen op de website en in Parkinson Magazine.
Voorzitter: Dhr. J. Kommer
Contact: info@parkinson-vereniging.nl

Lees meer over de Werkgroep Aanvullende Therapieën

Werkgroep Wetenschapsnieuws
Taak: wetenschappelijk nieuws op het gebied van parkinson(ismen) vertalen in voor de leden leesbare nieuwsberichten.
Technisch voorzitter: Mevr. M.M. van het Hoofd
Contact: onderzoek@parkinson-vereniging.nl

Projectgroep Parkinson en Werk
Taak: Beantwoordt vragen over Parkinson en werk en biedt de workshop Parkinson en Werk aan. 
Voorzitter: Mevr. L. Veldhuis
Contact: info@parkinson-vereniging.nl

Projectgroep Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
Taak: Beantwoordt vragen over Parkinson en Wmo.
Contact: miriam@parkinson-vereniging.nl

Als nieuw lid van de PK-PAR en kersvers voorzitter was 2020 een spannend jaar. Zeker aangezien we bijna alle vergaderingen online moesten organiseren. Gezien het grote aantal kwalitatief goede aanvragen, 23 maar liefst, was dat een flinke klus. Vooral het kiezen van 1 groot onderzoek en 4 reguliere uit deze 23 voor verstrekking van subsidie heeft heel wat inspanning gekost. Ik ben ervan overtuigd dat er samen met de zorgprofessionals en de PAR en bestuur tot een gedegen besluit is gekomen met als resultaat een mooie set aan onderzoeken dat we financieel ondersteunen. De onderzoeksagenda heeft hierbij goed als leidraad kunnen fungeren.
Monique Bosman
Terug naar boven