Onze kerntaken

Ervaringsdeskundigheid is het belangrijkste, onderscheidende kapitaal van de Parkinson Vereniging. Ervaringsdeskundigheid wordt daarom ingezet op alle fronten en in alle activiteiten van de vereniging: met elkaar zetten mensen met parkinson(isme) en hun naasten zich in om parkinson de wereld uit te krijgen. En tot dat is gerealiseerd, ondersteunen en versterken we elkaar. 

Belangenbehartiging

Belangenbehartigen

De Parkinson Vereniging is een krachtige, kritische en duidelijk zichtbare belangenbehartiger waar het gaat om het voorkomen en genezen van parkinson(isme), om de beste zorg en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor mensen met parkinson(isme). Onderwerpen komen voort uit individuele vragen van leden aan de vereniging over problemen die zij ervaren en uit maatschappelijke ontwikkelingen. Belangenbehartiging omvat onder andere dat de Parkinson Vereniging ervoor zorgt dat de stem van mensen met parkinson(isme) en hun naasten wordt gehoord bij wetenschappelijk onderzoek, zorginhoudelijke ontwikkelingen en bij politieke en maatschappelijke organisaties. We bundelen onze krachten met die van onze partners binnen de parkinsonalliantie om de impact van onze belangenbehartiging zo groot mogelijk te maken.

Dit doet de vereniging aan belangenbehartiging

Informatievoorziening

informatie

De Parkinson Vereniging biedt informatie aan mensen met parkinson(isme) en hun naasten. Mensen met parkinson(isme) en hun naasten kunnen via de Parkinson Vereniging beschikken over kennis en informatie om regie over hun zorg en hun leven te kunnen nemen. Ook geeft de Parkinson Vereniging voorlichting en informatievoorziening over parkinson(isme) aan onderzoekers, zorgverleners en iedereen die om wat voor reden dan ook meer wil weten over parkinson(isme). Het gaat hierbij om actuele, betrouwbare en complete informatie over (leven met en onderzoek naar) parkinson(ismen) en het uitwisselen van ervaringen. De Parkinson Vereniging wordt op dit gebied ook door zorgprofessionals herkend en erkend als de bron voor patiënteninformatie. Tevens zorgt de Parkinson Vereniging er op deze manier voor dat het publieke debat voorzien wordt van valide kennis over parkinson(isme). 

Ontmoeting

ontmoeting

De Parkinson Vereniging ondersteunt op alle mogelijke manieren (zowel digitaal als fysiek) de uitwisseling van ervaring en informatie tussen mensen met parkinson(isme) en hun naasten. Daarmee draagt zij bij aan het vermogen van mensen met parkinson(isme) om met diverse uitdagingen in het leven om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Tevens biedt de Parkinson Vereniging mogelijkheden om niet-ervaringsdeskundigen te laten kennismaken met mensen met parkinson(isme) en hun naasten voor meer begrip en minder stigma over parkinson(isme).

Terug naar boven