Wat wij doen

De Parkinson Vereniging is meer dan alleen een patiëntenvereniging. Zij zet zich in voor iedereen die in het dagelijks leven te maken heeft met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. Zo kunnen niet alleen patiënten, maar ook mantelzorgers, kinderen van patiënten en professionals terecht bij de vereniging voor informatievoorziening, belangenbehartiging en een ontmoeting. Daarnaast stimuleert de vereniging (wetenschappelijk) onderzoek.

Onze kerntaken

Elkaar ontmoeten

Elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen met als doel de regie over de ziekte in eigen handen te houden. De Parkinson Vereniging organiseert op verschillende manieren momenten waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten om kennis en ervaringen te delen. Dit gebeurt op individueel niveau maar ook in groepen. Er worden zowel regionale als landelijke bijeenkomsten georganiseerd waar mensen met parkinson(ismen) en naasten elkaar kunnen ontmoeten. Een voorbeeld hiervan zijn de vele Parkinson Cafés. Online kunnen in de community voor leden ervaringen en tips worden uitgewisseld.

Informatievoorziening

Kennis verspreiden door inzet van alle middelen op het gebied van communicatie en informatievoorziening gericht op patiënt, partner, professional en publiek.

De Parkinson Vereniging biedt in vele vormen informatie aan. Bijvoorbeeld tijdens landelijke of regionale bijeenkomsten, of in de vorm van een brochure, flyer of de digitale nieuwsflits. Ook Parkinson Magazine is een belangrijke bron van actuele informatie voor leden.

Meepraten en meebeslissen

Krachten bundelen door samenwerking en meepraten en meebeslissen over beleid met als doel bewustzijn over de ziekte van en de mens met Parkinson te creëren.

Onderzoek en ontwikkeling

De Parkinson Vereniging initieert en subsidieert onderzoek. Dit zijn voornamelijk projecten die resultaat kunnen opleveren voor de patiënt van nú, maar ook onderzoek naar de oorzaak van de ziekte van Parkinson en parkinsonismen. De Parkinson Vereniging zet zich daarnaast in voor patiëntenparticipatie in onderzoek waarbij op verschillende manieren patiënten worden betrokken bij projecten.

Terug naar boven