Wat wij doen

De Parkinson Vereniging is meer dan alleen een patiëntenvereniging. Wij zetten ons in voor iedereen die in het dagelijks leven te maken heeft met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. Zo kunnen niet alleen mensen met parkinson of een parkinsonisme, naasten en zorgverleners terecht bij de vereniging. 

Onze kerntaken

Elkaar ontmoeten

Elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen met als doel de regie over de ziekte in eigen handen te houden. De Parkinson Vereniging organiseert op verschillende manieren momenten waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten om kennis en ervaringen te delen. Dit gebeurt op individueel niveau maar ook in groepen. Er worden zowel regionale als landelijke bijeenkomsten georganiseerd waar mensen met parkinson(ismen) en naasten elkaar kunnen ontmoeten. Een voorbeeld hiervan zijn de vele Parkinson Cafés. Online kunnen in de community voor leden ervaringen en tips worden uitgewisseld.

Informatievoorziening

Kennis verspreiden door inzet van alle middelen op het gebied van communicatie en informatievoorziening gericht op patiënt, partner, professional en publiek.

De Parkinson Vereniging biedt in vele vormen informatie aan. Bijvoorbeeld tijdens landelijke of regionale bijeenkomsten, of in de vorm van een brochure, flyer of de digitale nieuwsflits. Ook Parkinson Magazine is een belangrijke bron van actuele informatie voor leden.

Meepraten en meebeslissen

Krachten bundelen door samenwerking en meepraten en meebeslissen over beleid met als doel bewustzijn over de ziekte van en de mens met parkinson te creëren.

Dit doen wij aan belangenbehartiging

Onderzoek en ontwikkeling

De Parkinson Vereniging zet zich in voor patiëntenparticipatie in onderzoek. Mensen met parkinson denken mee over onderzoeksprioriteiten en over het subsidiëren en uitvoeren van onderzoeksprojecten. 

Terug naar boven