Inleiding vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

Parkinson Vereniging

Hero banner vrijwilligers.jpg

Inleiding

De Parkinson Vereniging wil vrijwilligers een plezierige en interessante omgeving bieden, waarbij de voorkeur van de vrijwilliger centraal staat: ‘Doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent’. Want alleen door de vrijwilliger die keuze te laten maken, kunnen de krachten en kwaliteiten van de vrijwilliger optimaal worden ingezet en zal de vrijwilliger plezier en voldoening hebben van het vrijwilligerswerk.

De Parkinson Vereniging is een onmisbare steun voor en door mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. Deze steun bestaat uit activiteiten en voorzieningen die de kwaliteit van leven bevorderen, vooral door hen te helpen zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren en goed geïnformeerd te zijn.

De Parkinson Vereniging heeft de volgende kerntaken: informatievoorziening, elkaar ontmoeten en belangenbehartiging.

In dit document is het vrijwilligersbeleid beschreven, inclusief de vormen van vrijwilligerswerk met korte taakomschrijvingen van de functies, deskundigheidsbevordering, informatie over verzekering en declaraties, en informatie over de werving van nieuwe vrijwilligers.

Vrijwilligersbeleid

De Parkinson Vereniging verstaat onder het vrijwilligersbeleid: het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen de vereniging tot hun recht te laten komen en hun eigen doelstellingen te laten nastreven op een zodanige manier dat de vereniging daarmee gediend wordt.

Doel van het beleid

De Parkinson Vereniging geeft in de vorm van dit vrijwilligersbeleid een goede basis voor nieuwe vrijwilligers, maar daarnaast ook een houvast voor de ‘gevorderde’ vrijwilligers. Uitvoering van het vrijwilligersbeleid zorgt er voor dat de Parkinson Vereniging op een professionele manier de belangrijke rol en positie van vrijwilligers inbedt. Daarnaast zorgt het er voor dat vrijwilligers goed toegerust en met plezier hun vrijwilligerswerk kunnen uitvoeren: “Doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent.”

Vrijwilligers

Binnen de vereniging zijn op allerlei manieren leden actief. Alle ruim 600 mensen die op vrijwillige basis actief zijn binnen de vereniging noemen we vrijwilligers. Hun inzet is zeer waardevol.

Veel vrijwilligers werken vanuit hun ervaringsdeskundigheid als patiënt of als partner/mantelzorger of als direct betrokkene van iemand met parkinson en kunnen dankzij deze ervaringsdeskundigheid gelijkgestemden goed begrijpen, steunen en helpen. Daarnaast geeft de inzet van vrijwilligers aan dat de Parkinson Vereniging zorgvuldig met financiële bijdragen omgaat: er is gekozen te werken met een relatief kleine, professionele, betaalde organisatie en met honderden vrijwilligers die onbetaald werk verrichten.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is onbetaald, maar niet vrijblijvend: het brengt ‘verplichtingen’ met zich mee. Onbetaald wil zeggen dat er geen materiële beloning of betaling tegenover het werk staat dat door de vrijwilligers wordt verricht. Vrijwilligerswerk zou hen echter ook geen geld moeten kosten. De werkelijk gemaakte kosten voor het vrijwilligerswerk (reiskosten e.d.) worden vergoed; dit is geregeld via een vrijwilligersverzekering- en onkostenregeling.

Wie kan vrijwilliger worden?

In principe kan iedereen met de juiste vaardigheden voor een vacante functie vrijwilliger worden bij de vereniging. We zien daarbij drie categorieën vrijwilligers: mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme, naasten van mensen met parkinson of parkinsonisme en mensen met bepaalde expertise of belangstelling.

Positie en functie van de vrijwilliger

Op verschillende posities binnen de Parkinson Vereniging zijn vrijwilligers actief.

Duur van het vrijwilligerswerk

De meeste vrijwilligers verbinden zich voor onbepaalde tijd aan de vereniging. Voor sommige functies zijn maximale termijnen vastgesteld in de verschillende reglementen. Tussentijds worden regelmatig informele evaluaties gehouden.

Werving en selectie

De keuze van de vrijwilligers staat centraal: ‘doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent’. Bij werving en selectie van vrijwilligers gaat het er om de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen. Vaak worden mogelijke nieuwe vrijwilligers benaderd door huidige vrijwilligers, maar er is (aanvullend) ook een wervingsbeleid ontwikkeld.

Lees hier hoe de vereniging omgaat met vrijwilligers

leeswijzer

Ga direct naar de leeswijzer

Terug naar boven