Berichten over onderzoek: PV betaalt mee

 1. 'Blijven werken met Parkinson', de impact van een nieuwe groepsinterventie bij mensen met parkinson

  Veel werkzame mensen met de ziekte van Parkinson ervaren veranderingen in hun werkvermogen of werkplezier. Er is grote behoefte aan interventies die hen kunnen ondersteunen in participatie in werk. Het is echter onbekend wat effectieve interventies zijn om deze ondersteuning te bieden. 

  Toon volledig bericht

 2. A comprehensive approach to assess walking ability and fall risk using the Interactive Walkway

  Neurologische aandoeningen kunnen een negatief effect hebben op verschillende aspecten van loopvaardigheid die nodig zijn om veilig en zelfstandig te kunnen lopen. Dit vraagt om uiteenlopende revalidatiestrategieën. Een uitgebreide en volledige beoordeling van de belangrijkste aspecten van loopvaardigheid zou kunnen helpen om deze strategieën beter af te stemmen op de individuele behoeften van de patiënt.

  Toon volledig bericht

 3. Continu meten aan de ziekte van Parkinson (promotie)

  Mensen met de ziekte van Parkinson (PD) bezoeken gewoonlijk tweemaal per jaar een neuroloog voor gespecialiseerde zorg. Tijdens die consulten evalueren neurologen de symptomen om de beste behandeling te kunnen kiezen. Korte evaluaties geven echter geen volledig beeld van hoe mensen in het dagelijks leven functioneren. 

  Toon volledig bericht

 4. Verslag van de AD/PD conferentie in Lissabon

  Eind maart vond de 14e AD/PD conferentie plaats in Lissabon. De AD/PD is een internationale meeting die volledig is gewijd aan de ziekte van Alzheimer (AD) en parkinson (PD). Iedere twee jaar komen zowel onderzoekers als medische professionals samen om de laatste ontwikkelingen over deze twee ziekten te bespreken.

  Toon volledig bericht

 5. Criteria voor milde cognitieve klachten bij de ziekte van Parkinson

  Cognitieve achteruitgang komt veel voor bij de ziekte van Parkinson en wordt gerapporteerd gedurende het hele verloop van de ziekte. Patiënten hebben een verhoogd risico om dementie bij de ziekte van Parkinson (in het Engels: Parkinson Disease Dementia; PDD) te ontwikkelen in vergelijking met de gezonde populatie. Hogere leeftijd, maar ook lichte cognitieve stoornissen bij de ziekte van Parkinson (in het Engels: mild cognitive impairment; PD-MCI) zijn risicofactoren voor PDD. 

  Toon volledig bericht

 6. Non-dopaminerge symptomen bij de ziekte van Parkinson

  De ziekte van Parkinson (ZvP) staat vooral bekend om de dopaminerge symptomen: beven, stijfheid en traagheid. Daarnaast zijn er bij de ZvP ook diverse non-dopaminerge symptomen zoals: balansproblemen, cognitieve problemen en stoornissen van het autonome zenuwstelsel. Er is relatief weinig bekend over deze symptomen en een wetenschappelijk bewezen therapie voor deze symptomen is er nog niet.

  Toon volledig bericht

 7. ParkFit studie: Osteoporose en de ziekte van parkinson

  In september 2008 is de ParkFit studie gestart, onder leiding van de afdeling neurologie van het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen. In de ParkFit studie worden de effecten van twee fysiotherapeutische begeleidingsprogramma's met elkaar vergeleken. Hierdoor kan er meer inzicht verkregen worden over wanneer en bij wie fysiotherapie het beste effect heeft, zodat in de toekomst de behandeling nog meer op maat gegeven kan worden.

  Toon volledig bericht

 8. Vroeg gebruik Parkinsonmedicijn ook veilig op lange termijn

  Het klassieke medicijn levodopa dat klachten vermindert bij Parkinson kan zonder probleem bij de eerste symptomen van de ziekte worden gebruikt. Dit heeft geen negatieve gevolgen voor de patiënt op de lange termijn. Een bijna zeven jaar durend onderzoek onder leiding van Amsterdam UMC heeft aangetoond dat artsen niet terughoudend hoeven te zijn bij het voorschrijven van het middel. Een publicatie hierover verschijnt vandaag in de New England Journal of Medicine.

  Toon volledig bericht

 9. Mondgezondheid bij mensen met de ziekte van Parkinson

  Een aspect waaraan de laatste tijd gelukkig steeds meer aandacht aan wordt besteed, is de zorg voor de mond van mensen met de ziekte van Parkinson. Verminderde handvaardigheid bij het tandenpoetsen, verandering van eetpatroon of moeite met het bezoeken van een tandarts of mondhygiënist zijn voorbeelden van oorzaken die kunnen leiden tot achteruitgang van de gezondheid van de mond. Tot voor kort waren wel enkele kleinschalige onderzoeken naar de mondgezondheid van mensen met de ziekte van Parkinson verricht, maar een goed overzicht van het totaalbeeld was niet voorhanden.

  Toon volledig bericht

 10. ParkSpectief: Een kwalitatieve studie naar de beleving van de ziekte van Parkinson vanuit het perspectief van de mens met parkinson

  Door: Sonja Rutten

  De ziekte van Parkinson (ZvP) wordt over het algemeen vanuit het medisch model benaderd, waarmee het gesprek tussen de mens met parkinson en de (para)medische professional vaak beperkt wordt tot het bespreken van symptomen en behandeleffecten. Uit gesprekken met mensen met parkinson blijkt echter dat de subjectieve beleving van de ZvP een heel scala aan lichamelijke, emotionele, sociale en maatschappelijke factoren omvat, die niet geheel tot recht komen binnen dit medische model.

  Toon volledig bericht

Terug naar boven