Berichten over Belangenbehartiging: preventie

 1. ZonMw subsidie voor project 'Passende parkinsonzorg is zorg voor iedereen'

  Mensen met een migratieachtergrond vinden niet altijd de weg naar passende preventie en zorg. Dit geldt ook voor mensen met een migratieachtergrond met parkinson(isme). Hierdoor wordt de diagnose vaak (te) laat gesteld en wordt er onnodig laat begonnen met behandelen. ZonMw heeft een subsidie van €199.812,- toegekend aan de Parkinson Vereniging voor het project 'Passende parkinsonzorg is zorg voor iedereen'. 

  Toon volledig bericht

 2. Nederland krijgt laatste kans om tegenstem uit te brengen op omstreden onkruidverdelger glyfosaat

  Zojuist bleek dat dat de Europese stemming over glyfosaat nog geen duidelijkheid heeft opgeleverd. FNV, Natuur & Milieu en de Parkinson Vereniging laten in een eerste reactie weten dat minister Adema dus nog een laatste kans krijgt om aan de Nederlandse samenleving te laten zien dat hij de gezondheid van mensen en de bescherming van natuur wél serieus neemt. ‘Niet stemmen, geeft de Europese Commissie carte blanche om te doen wat ze willen. Met alle maatschappelijke onrust en zorgen, de herhaalde oproepen van de Tweede Kamer en van onze organisaties, moet Nederland daarvoor gaan liggen en laten weten dat we glyfosaat niet langer in onze lichamen, natuur en leefomgeving willen hebben.

  Toon volledig bericht

 3. Parkinson Vereniging neemt deel aan rondetafelgesprek over glyfosaat in de Tweede Kamer

  De Parkinson Vereniging heeft een Position Paper ingediend voor een rondetafelgesprek dat op 4 oktober 2023 plaatsvindt in de Tweede Kamer. De vereniging vertelt hierin over de mogelijke link tussen glyfosaat en parkinson en gezondheid. Ook worden vragen hierover beantwoord.

  Toon volledig bericht

 4. Brief over EU-beoordeling glyfosaat naar Nederlandse leden Europees parlement

  Middels een brief wil Vakbondsorganisatie FNV haar ernstige zorgen uiten over de huidige ontwikkelingen in de EU-beoordeling van glyfosaat. Deze brief is samen met Natuur en Milieu en Parkinsonalliantie Nederland verstuurd naar de Nederlandse leden van het Europees parlement.

  Toon volledig bericht

 5. Een bom onder de bollenteelt betekent goed nieuws voor onze gezondheid!

  De Parkinson Vereniging zet zich al jaren in om het gebruik van pesticiden tegen te gaan, vanwege de relatie tussen pesticiden en parkinson. De Parkinson Vereniging is dan ook ontzettend blij met de uitspraak van een rechter die een lelieteler in Drenthe verbood om pesticiden te gebruiken vanwege de gezondheidsrisico’s voor omwonenden.

  Toon volledig bericht

 6. Manifest Natuur & Milieu, Parkinson Vereniging en FNV: Overheid beschermt mensen en natuur onvoldoende tegen schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen

  Zo luidt de alarmerende constatering van een brede coalitie van organisaties in hun manifest Bestrijdingsmiddelen. De initiatiefnemers zijn milieuorganisatie Natuur & Milieu, Parkinson Vereniging en de FNV. Het manifest is ondertekend door 36 partijen. De organisaties maken zich grote zorgen over de verstrekkende gevolgen van bestrijdingsmiddelen op dieren, planten en de waterkwaliteit. Maar ook over de gezondheidsschade van deze middelen voor boeren, werkenden en omwonenden van akkers en bloemenvelden. De Tweede Kamer krijgt het manifest vandaag aangeboden. 

  Toon volledig bericht

 7. Parkinson Vereniging stuurt wederom brief aan minister Schouten

  De Parkinson Vereniging heeft nogmaals een brief naar minister Schouten gestuurd. De reden hiervoor is dat er nog geen antwoord is op onze vragen over het Ctgb en de procedure van hernieuwde toelating glyfosaat. 

  Toon volledig bericht

 8. Reactie minister Schouten op onze brief

  Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft gereageerd op de brief die de Parkinson Vereniging eind 2019 naar haar stuurde over de mogelijke relatie tussen gewasbeschermingsmiddelen en de ziekte van Parkinson.

  Toon volledig bericht

 9. Brief aan minister Schouten

  Naar aanleiding van de vragen in de Kamer en het antwoord van minister Schouten heeft de Parkinson Vereniging op 4 december 2019 een brief gestuurd aan de minister. De brief is nogmaals verstuurd op 4 februari 2020. We wachten nog op antwoord. De bevestiging dat de brief is aangekomen is nu wel ontvangen.

  Toon volledig bericht

Terug naar boven