Gesprekshulpen

Gesprekshulpen

Themadossier

Gesprekshulp hero banner.jpg

Een gesprekshulp bevat informatie en voorbeeldvragen waarmee mensen met parkinson en hun naasten het gesprek met elkaar en hun zorgverleners kunnen aangaan. Een gesprekshulp helpt om goed voorbereid het gesprek aan te gaan en te voorkomen dat er vragen onbeantwoord blijven.

Overzicht van gesprekshulpen

Nieuws over gesprekshulpen

Workshop 'Zullen we over de toekomst praten?'

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepubliceerd. Probeer het op een later moment nog een keer.

Video's over gesprekshulpen

Voorbeeldgesprek voor herhaalrecept

Voorbeeldgesprek bespreken stijfheid

Help de dokter met een goed gesprek

Ervaringsverhalen over gesprekken met de zorgverlener

Terug naar boven