Gesprekshulpen

Gesprekshulpen

Themadossier

Gesprekshulp hero banner.jpg

Een gesprekshulp bevat informatie en voorbeeldvragen waarmee mensen met parkinson en hun naasten het gesprek met elkaar en hun zorgverleners kunnen aangaan. Een gesprekshulp helpt om goed voorbereid het gesprek aan te gaan en te voorkomen dat er vragen onbeantwoord blijven.

Overzicht van gesprekshulpen

Parkinson leefstijl keuzehulp

De Parkinson leefstijl keuzehulp is voor mensen met parkinson(isme). De keuzehulp biedt informatie over hoe een gezonde leefstijl kan bijdragen aan kwaliteit van leven. Ook helpt de keuzehulp om een plan op te stellen dat bij u past om uw leefstijl aan te passen, en wat u daarbij nodig heeft.

Lees meer over de parkinson leefstijl keuzehulp

Nieuws over gesprekshulpen

Workshop 'Zullen we over de toekomst praten?'

Video's over gesprekshulpen

Voorbeeldgesprek voor herhaalrecept

Voorbeeldgesprek bespreken stijfheid

Help de dokter met een goed gesprek

Ervaringsverhalen over gesprekken met de zorgverlener

Terug naar boven