Parkinson en Wmo

Parkinson en Wmo

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een taak van de gemeente. De Wmo streeft er naar dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij, ook bij een beperking of bij een chronische ziekte.

Werkgroep Wmo

Veel mensen die vanaf 2015 zorg krijgen via de Wmo (gemeenten) hebben grote behoefte aan goede voorlichting en informatie over de gevolgen hiervan voor hun persoonlijke situatie. (Dit blijkt uit bijna 200 interviews die patiëntenorganisaties in twaalf gemeenten hebben gehouden). Daarom heeft de Parkinson Vereniging de werkgroep Wmo opgericht. Deze werkgroep Wmo bestaat uit een aantal leden, allen met interesse maar zeker ook expertise van de Wmo.

Vragen van leden

Bij de werkgroep Wmo kunnen leden van de Parkinson Vereniging individuele vragen kwijt op het gebied van Wmo. Vanuit deze deskundigheidsgroep kan maatwerk advies worden geven. Gezamenlijk wordt gezocht naar een goede oplossing.

Uw vragen voor de werkgroep Wmo kunt u mailen naar: info@parkinson-vereniging.nl, ter attentie van Wmo-groep in de onderwerpsregel en in het bericht vermelding van uw telefoonnummer.

Welke hulp kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo?

Wie maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015. De gemeente onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals aanpassingen in uw woning. Een algemene voorziening staat open voor iedereen. Bijvoorbeeld een boodschappendienst.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid

Wijzigingen AWBZ/Wmo

Op de website van het Zorgverzekering Informatie Centrum kunt u alle belangrijke veranderingen binnen de Wmo en het Wmo-pgb terugvinden. Ook kunt u hier meer lezen over of u in aanmerking komt voor een overgangsregeling en hoe de zorg vanuit de Wmo kan worden aangevraagd. Handig voor lezers die behoefte hebben aan een duidelijk overzicht m.b.t. de toekomstige inrichting van hun langdurige zorg.

Ga naar de website van het Zorgverzekering Informatie Centrum

Terug naar boven