Richtlijn Parkinson Cafés

Richtlijn Parkinson Cafés

Sinds de oprichting van het eerste Parkinson Café in 2008 hebben regionale vrijwilligers in hoog tempo meer dan 65 Parkinson Cafés (PC's) geopend in Nederland. De Parkinson Cafés zijn belangrijk voor de Parkinson Vereniging omdat veel mensen met parkinson of een vorm van parkinsonisme hier met veel genoegen gebruik van maken. De Parkinson Vereniging is trots op de Parkinson Cafés en heeft grote waardering voor de inzet voor alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Door de jaren heen hebben we gemerkt dat er bij de vrijwilligers steeds meer behoefte is aan advisering en ondersteuning voor het opstarten en uitvoeren van een Parkinson Café. Daarom is een richtlijn opgesteld, die inmiddels geactualiseerd is.

Advies en ondersteuning

Deze richtlijn is adviserend en ondersteunend bij het opstarten en uitvoeren van een Parkinson Café. Van ieder onderwerp wordt de belangrijkste informatie stapsgewijs weergegeven. Meer diepgaande informatie vindt u middels de knop 'Meer weten over'. Via het onderstaande menu kunt u eenvoudig door de richtlijn heen gaan naar de informatie die u zoekt. 

Uniforme werkwijze

De richtlijn is bedoeld voor het geven van aanwijzingen, regels en handvatten voor een uniforme werkwijze. Het is een levend document dat indien nodig wordt aangepast. De naam 'Parkinson Café' is intellectueel eigendom van de Parkinson Vereniging en mag daarom alleen gevoerd worden door Parkinson Cafés die zijn aangesloten bij de Parkinson Vereniging.

Doel van het Parkinson Café

Doel van een Parkinson Café is om mensen met parkinson(isme), naasten en professionals de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten in een informele sfeer. Een Parkinson Café is laagdrempelig, de kosten voor de bezoekers worden zo laag mogelijk gehouden. Een Parkinson Café organiseert 4 tot 12 bijeenkomsten per jaar. Een speciaal soort bijeenkomsten zijn Grand Cafés.

Parkinson Café team

Een PC-team runt het Parkinson Café, het team is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het Parkinson Café. Over de samenstelling en taakverdeling van het team leest u meer op de onderstaande pagina.

Meer weten over rollen en taken

Terug naar boven