Wat zijn parkinsonismen? | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Wat zijn parkinsonismen?

Wat zijn parkinsonismen?

Officieel is de term ‘parkinsonisme’ en verzamelnaam voor een aantal aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson. Deze aandoeningen worden atypische parkinsonismen genoemd, omdat ze op de ziekte van Parkinson lijken, maar toch anders zijn.  Zo hebben ze met elkaar gemeen  dat zenuwcellen in de hersenen steeds ernstiger beschadigd raken. Hierdoor ontstaan vergelijkbare klachten. Er kunnen bijvoorbeeld meerdere lichaamsdelen gaat beven of schokken. Of er kan een verhoogde spanning in de spieren ontstaan, die stijfheid veroorzaakt.

Ander ziekteverloop

Maar er zijn ook verschillen. Bij de ziekte van Parkinson verloopt de aanmaak van de dopamine in de zenuwcellen niet goed. Hierdoor ontstaat een tekort aan dopamine. Bij parkinsonismen verloopt de opvang van dopamine niet goed. Steeds meer zenuwcellen reageren niet of nauwelijks op dopamine. Hierdoor werken de medicijnen die gebruikt worden om de symptomen van de ziekte van Parkinson te onderdrukken niet of minder goed bij parkinsonismen. Ook krijgen mensen met een parkinsonisme na een tijdje andere klachten. Ook het verloop is anders: parkinsonismen zijn ernstiger dan de ziekte van Parkinson. De gezondheid gaat bij een parkinsonisme sneller achteruit.  Een parkinsonisme is, net als de ziekte van Parkinson, niet te genezen.

Oorzaak onbekend

De precieze oorzaak van de beschadiging is onbekend. Er wordt wel aan een aantal oorzaken gedacht, maar er zijn geen harde bewijzen. Een parkinsonisme is (meestal) niet erfelijk. Bij een enkele vorm van een parkinsonisme kan wel een afwijking in de genen bestaan waardoor mensen gevoeliger zijn voor het krijgen van een parkinsonisme.

Eerder klachten

Mensen met een parkinsonismen krijgen vaak eerder ernstige klachten dan mensen met de ziekte van Parkinson. Dit komt niet omdat de medicijnen niet werken, want deze onderdrukken slechts de symptomen en remmen de ziekte niet. Het ziekteverloop van een parkinsonisme is ernstiger en sneller dan die van de ziekte van Parkinson. Hoe snel de ziekte verloopt is afhankelijk van de vorm van de aandoening. De één heeft na een jaar een rolstoel en verzorging nodig, terwijl de ander nog jaren zonder hulpmiddelen kan bewegen.

Complicaties

Mensen met een parkinsonisme overlijden eerder dan mensen met de ziekte van Parkinson. Gemiddeld gebeurt dit na ongeveer zeven tot tien jaar. Mensen overlijden niet aan de ziekte zelf, maar aan een complicatie bij een symptoom van het parkinsonisme. Denk bijvoorbeeld aan een parkinsonisme patiënt met slikproblemen die een longontsteking krijgt.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap