Onderzoek mede mogelijk gemaakt door de Parkinson Vereniging – een jaaroverzicht

Onderzoek mede mogelijk gemaakt door de Parkinson Vereniging – een jaaroverzicht

6 februari 2020

Bent u benieuwd welke onderzoeksactiviteiten de Parkinson Vereniging allemaal mogelijk maakt? In dit jaaroverzicht hebben we voor u op een rij gezet welke subsidies de Parkinson Vereniging allemaal heeft toegekend in 2019.

Vergrootglas.jpg

Het hele jaar door benaderen onderzoekers (vooral studenten en junior-onderzoekers) de Parkinson Vereniging met verzoeken om subsidie voor een onderzoeksstage in het buitenland, het bezoeken van een wetenschappelijk congres of een bijdrage in de drukkosten voor een proefschrift.

In 2019 heeft de Parkinson Vereniging het mogelijk gemaakt dat vijf onderzoekers een internationaal congres konden bezoeken.

Congresbezoeken

Onderzoekers Kevin Batenburg, Kim Wolzak en Vera Wiersma van Amsterdamumc locatie VUmc, bezochten de 14th International Conference on Alzheimer’s & Parkinson’s Diseases (AD/PD) 2019, dat werd gehouden in Lissabon, Portugal. Na afloop schreven zij een verslag over hun inhoudelijke bijdragen aan het congres en de highlights van deze bijeenkomst.

Daphne Geerse, onderzoeker van het LUMC te Leiden, nam deel aan het ISPGR (International Society for Postural and Gait Research) World Congress, in Edinburgh, Verenigd Koninkrijk. Daphne heeft daar een workshop geleid over de Holocue en een presentatie mogen geven. Ze schrijft hierover op onze website.

Ook het verslag van Margot Heijmans van Maastricht UMC+ over haar bezoek aan het International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders in Nice, Frankrijk is terug te lezen. Zij heeft in Frankrijk een poster gepresenteerd over haar onderzoek naar het gebruik van draagbare sensoren om thuis metingen te kunnen doen voor parkinsononderzoek. Als enthousiast lid van de Werkgroep Wetenschapsnieuws van de Parkinson Vereniging, heeft Margot ook een artikel over haar wetenschappelijke publicatie geschreven.

Onderzoeksstage

Er werd niet alleen naar het buitenland gereisd voor congresbezoek, maar ook om stage te lopen aan buitenlandse universiteiten.

Lotte Hardeman heeft een half jaar onderzoek gedaan naar de toepassing van een verbale cue bij “freezing” in parkinsonpatiënten tijdens een draaibeweging, aan de Brunel University in London.

Josse Poppinga loopt op dit moment stage bij het Oxford Parkinson’s Disease Centre, University of Oxford, Verenigd Koninkrijk. Zij doet daar stamcelonderzoek en zal hierover na afloop van haar stage later dit jaar verslag doen.

Jeroen Habets vertrekt binnenkort voor drie maanden naar de University of California San Francisco (UCSF) in de Verenigde Staten. Hij zal zich daar gaan richten op adaptieve diepe hersenstimulatie (DBS).

Proefschriften 

Een vijftal promovendi heeft van de Parkinson Vereniging een bijdrage ontvangen voor de drukkosten van een proefschrift:

Daan Velseboer van het Amsterdamumc locatie AMC, verdedigde op 8 maart 2019 zijn proefschrift Non-dopaminergic symptoms in Parkinson's disease.

In die zelfde maand promoveerde Ana Silva de Lima van het Radboudumc. Haar proefschrift getiteld Quantifying Parkinson’s disease: the use of technology for objective assessment of motor symptoms beschrijft het toepassen van technologie om thuis symptomen van parkinson te meten.

In proefschrift A comprehensive approach to assess walking ability and fall risk using the Interactive Walkway van Daphne Geerse van het LUMC Leiden (inderdaad, dezelfde Daphne Geerse die naar het ISPGR congres is geweest) wordt de interactive walkway besproken. De interactive walkway wordt gebruikt om loopvaardigheid te meten.

Meenakshi Dauwan deed onderzoek naar visuele hallucinaties bij verschillende neurologische aandoeningen waaronder parkinson en beschrijft haar bevindingen in Neurophysiological signature(s) of visual hallucinations across neurological and perceptual disorders - And non-invasive treatment with physical exercise.

MRI-onderzoek van de hersenen is het onderwerp van het onderzoek van Laura de Schipper. Op 18 februari 2020 zal zij haar proefschrift New neuroimaging approaches in Parkinson’s disease verdedigen in Leiden.

Innovatieve onderzoeksprojecten

In 2019 heeft de Parkinson Vereniging ook de start van twee onderzoeksprojecten mogelijk gemaakt. Na een zorgvuldige beoordelingsprocedure door zowel de patiëntenkamer als de zorgprofessionalskamer van de Parkinson Adviesraad van de Parkinson Vereniging, is besloten om subsidie te verstrekken aan twee innovatieve projecten.

In het Leids Universitair Medisch Cetrum gaat de studie Fecal microbiota transplantation for parkinson's disease: a pilot study (FMT4PD study) van start. Er is groeiend bewijs dat darmbacteriën (microbiota) een rol zouden kunnen spelen bij het ontstaan van de ziekte van Parkinson en de werkzaamheid van de parkinsonmedicatie. Om te onderzoeken of fecale microbiota transplantatie, dus transplantatie van darmbacteriën van gezonde donoren, misschien effectief is bij de ziekte van Parkinson, wordt in deze studie eerst gekeken of deze transplantatie veilig is voor mensen met parkinson.

In het Amsterdamumc locatie VUmc, gaat het project HIIT-the track: High Intensity Interval cycle-ergometer exercise Training in people with Parkinson’s Disease van start. De effecten van Hoog Intensiteit Interval Training (HIIT) zijn bij mensen met parkinson nog niet goed onderzocht en het is onbekend of HIIT ook effectief is om stemmingsklachten en het denkvermogen, en daarmee het functioneren, te verbeteren bij mensen met Parkinson. Dat wordt met dit onderzoek getest.

Uiteraard zullen we u op de hoogte houden van de resultaten.

Subsidieronde 2020

Intussen is de subsidieronde voor 2020 weer geopend en is er zelfs tweemaal zoveel geld beschikbaar voor onderzoek als vorig jaar; dat belooft een mooi onderzoeksjaar te worden.

 

 

Labels:

Terug naar boven