Parkinson en pesticiden

Parkinson en pesticiden

De risico’s op de ziekte van Parkinson, als gevolg van de blootstelling aan pesticiden, zijn nog onvoldoende in kaart gebracht. Een werkgroep bestaande uit leden van de Parkinson Advies Raad heeft een inventarisatie gemaakt van onderzoeken die wereldwijd gaande zijn hiernaar. U leest hierover in dit informatiedossier.

Risico's

De ziekte van Parkinson blijkt door de wetenschap al lang in verband te worden gebracht met blootstelling aan pesticiden in de land- en tuinbouw. Zowel de Europese Autoriteit Voedselveiligheid (EFSA) als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) erkennen dat de risico's nog onvoldoende helder zijn.

Lees verder

Kamervragen

Kamerleden Moorlag en Gijs van Dijk (beiden PvdA) stelden naar aanleiding van de uitzending van Zembla vragen over het verband tussen pesticiden en de ziekte van Parkinson aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees hier de Kamervragen

De werkgroep met leden uit de patiëntenkamer van de Parkinson Adviesraad en patiëntonderzoekers van de Parkinson Vereniging heeft met de stapel literatuur die zij tot nu toe hebben doorgenomen, een aantal conclusies getrokken die u leest in dit dossier. Deze zijn samengevat, verwoord en geïllustreerd door Marina Noordegraaf.

Dagelijkse blootstelling

Wordt u dagelijks blootgesteld aan pesticiden? Dan betekent dat nog niet dat u de ziekte van Parkinson gaat krijgen. Parkinson is een complexe ziekte die zich in de loop van jaren ontwikkelt...

Lees hier de volledige tekst

Gemiddeld eerder parkinson

Diverse studies tonen aan dat mensen gemiddeld jonger parkinson krijgen als ze zijn blootgesteld aan pesticiden. En dat effect wordt groter naarmate mensen meer zijn blootgesteld (langer en/of in hogere doses).

Lees hier de volledige tekst

  Meldpunt

  Heeft u de diagnose ziekte van Parkinson en heeft u het vermoeden dat dit verband houdt met het gebruik van pesticiden? Meld dit dan bij de Parkinson Vereniging.

  Meld uw ervaring aan ons

  De twee meest gebruikte pesticiden in Nederland hebben neurotoxische effecten

  In reviews die kijken naar de relatie tussen blootstelling aan pesticiden en het voorkomen van parkinson, wordt ook verwezen naar middelen die inmiddels zijn verboden. Maar dan nog moeten we er alert op zijn dat de effecten van blootstelling nog na-ijlen. Mensen die nu parkinson hebben of krijgen, zijn in het verleden mogelijk blootgesteld.

  Glyfosaat en Mancozeb

  Om te kijken hoe het staat met de neurotoxiciteit van middelen die nog wel in de handel zijn, heeft de werkgroep de wetenschappelijke literatuur voor glyfosaat en mancozeb bekeken. Volgens het CBS waren deze twee pesticiden namelijk de koplopers in Nederland in 2016 (recentere data zijn er nog niet). Mancozeb werd gebruikt op 168000 ha landbouwgrond en glyfosaat op 156000 ha.

  Een greep uit de studies die een relatie vonden tussen blootstelling aan glyfosaat of mancozeb en (neuro)toxiciteit leest u in de onderstaande artikelen.

  Ga naar het volledige artikel over glyfosaat

  Ga naar het volledige artikel over mancozeb

  Parkinson en pesticiden in de media

  Hoorzitting Gezondheidsraad

  Parkinson op het platteland

  Videoportret Zembla

  Mini college Prof. Bas Bloem

  Onderzoeksjournalisten Ton van der Ham en Norbert Reintjens krijgen een bijzondere brief van een zoon van een boer. Zijn vader is overleden aan Parkinson. Dankzij de indrukwekkende brief starten de onderzoeksjournalisten een onderzoek naar de relatie tussen landbouwgif en de ziekte van Parkinson (19 september 2019).

  Luister hier deze podcast

  download.png

  Download het volledige dossier 'Parkinson, pesticiden en een stapel literatuur'

  Terug naar boven