Medicijnen

Er zijn verschillende soorten medicijnen die de symptomen kunnen verlichten. Levodopa medicijnen bevatten de stof levodopa. Deze wordt in de hersenen omgezet in dopamine. Zo wordt het tekort aangevuld. Een tweede groep bevat de dopamine-agonisten. Deze bootsen de werking van dopamine na. Daarnaast zijn er andere medicijnen. Deze proberen de werking van de nog aanwezige dopamine te verbeteren.

ParkinsonTV over medicatie

ParkinsonTV is een maandelijks online uitgezonden live programma over de ziekte van Parkinson. Iedere maand nemen presentator Marten Munneke of presentatrice Marlies van Nimwegen en vaste gast prof. dr. Bas Bloem plaats aan de ParkinsonTV-tafel. Tijdens de uitzending spreken zij, samen met een ervaringsdesdkundige en een in parkinson gespecialiseerde zorgverlener, over een specifiek thema gerelateerd aan parkinson.

De Parkinson Op Maat-studie is een onderzoek naar het ontstaan en verloop van de ziekte van Parkinson. Door een grote groep mensen met parkinson twee jaar lang te volgen, willen de onderzoekers nieuwe kennis opdoen en een basis leggen voor persoonsgerichte behandelingen. Een onderdeel van de Parkinson op Maat-studie, is de zogenaamde vraagbaak. Experts geven hierin antwoord op vragen over verschillende thema's.

Ga naar de vraagbaak over parkinson en startmedicatie

Voorlichting over medicijngebruik in ziekenhuis

De  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) heeft een aantal voorlichtingsfilms gemaakt rondom medicatie en ziekenhuisbezoek en de rol van de ziekenhuisapotheker. Zij willen hiermee bijdragen aan het vergrotenvan kennis en vertrouwen van patiënten op het gebied van medicijngebruik.

Controle op het medicijngebruik voor opname:

 

Ondersteuning en vastlegging bij ontslag uit ziekenhuis:

 

Terug naar boven