Medicijnen

Er zijn verschillende soorten medicijnen die de symptomen kunnen verlichten. Levodopa medicijnen bevatten de stof levodopa. Deze wordt in de hersenen omgezet in dopamine. Zo wordt het tekort aangevuld. Een tweede groep bevat de dopamine-agonisten. Deze bootsen de werking van dopamine na. Daarnaast zijn er andere medicijnen. Deze proberen de werking van de nog aanwezige dopamine te verbeteren.

Meer informatie over medicijnen

Dossier leveringsproblemen medicijnen

Sinds juli 2018 is er sprake van leveringsproblemen van diverse levodopaproducten. Om welke middelen het gaat en wat de actuele stand van zaken is leest u in ons dossier over leveringsproblemen dat wij sindsdien bijhouden.

Ga naar het dossier over leveringsproblemen

De Parkinson Op Maat-studie is een onderzoek naar het ontstaan en verloop van de ziekte van Parkinson. Door een grote groep mensen met parkinson twee jaar lang te volgen, willen de onderzoekers nieuwe kennis opdoen en een basis leggen voor persoonsgerichte behandelingen. Een onderdeel van de Parkinson op Maat-studie, is de zogenaamde vraagbaak. Experts geven hierin antwoord op vragen over verschillende thema's.

Ga naar de vraagbaak over parkinson en startmedicatie

Ga naar de vraagbaak over parkinson en medicatie

ParkinsonTV en vraagbaak Parkinson op Maat over medicijnen

ParkinsonTV is een maandelijks online uitgezonden live programma over de ziekte van Parkinson. Een onderdeel van de Parkinson op Maat-studie, is de zogenaamde vraagbaak. Experts geven hierin antwoord op vragen over verschillende thema's.

Terug naar boven