Werving deelnemers die willen bijdragen aan platform 'Jong en parkinson'

Werving deelnemers die willen bijdragen aan platform 'Jong en parkinson'

7 december 2023

BikevoorParkinson is hét jaarlijkse fietsevenement waar mensen met parkinson(isme), naasten, zorgverleners en iedereen die deze mensen een warm hart toedraagt samenkomen. Naast het doel om samen in beweging te zijn wordt er jaarlijks gefietst voor een concreet project. In 2023 is gefietst voor de ontwikkeling en realisatie van een online platform ‘Jong en Parkinson’.

Parkinson vol in het leven

Steeds vaker treft de ziekte van Parkinson mensen die vol in het leven staan. In verschillende levensfasen lopen mensen tegen andere problemen aan, bijvoorbeeld waar het gaat om werk, kinderen en seksualiteit.

Landelijk platform

Voor en met de groep (jonge) personen met parkinson die vol in het leven staat ontwikkelen we in 2024 een informatie- en ontmoetingsplatform. Dit ‘Jong en Parkinson’ platform krijgt een plek op de website van de Parkinson Vereniging, in aanloop naar het beoogde Landelijke Parkinson Platform, waarvoor de Parkinson Vereniging zich samen met andere alliantiepartners inspant.

We hebben u nodig!

YEP

Wilt u meehelpen in de ontwikkeling en realisatie van dit platform samen met andere (jonge) personen met parkinson die vol in het leven staan en hun naasten? Neem dan deel aan één of meer bijeenkomsten die Young & Parkinson (YEP) hiervoor organiseert. Deelname is vrijwillig en vrijblijvend. U sluit aan bij één of meer bijeenkomsten met een thema dat u aanspreekt.

Thema

Planning *

Opzet

(vrijwilligers)werk/studie, wonen en financiën

3 februari

digitaal

Relatie en gezin

20 april

digitaal

Lichamelijke en geestelijke gezondheid en leefstijl

14 september

digitaal

De partner en het kind als mantelzorger

21 september

live

Vrije tijd en sociale contacten 

9 november

digitaal

* Planning onder voorbehoud van wijzigingen.

Heeft u interesse om aan te sluiten bij één of meer bijeenkomsten? Stuur dan een mail naar marit.polman@radboudumc.nl. U ontvangt dan per mail instructies voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Hoe gaat een bijeenkomst in zijn werk?

Praktisch
De bijeenkomsten zijn online via Microsoft Teams (de uitzondering hierop is het mantelzorg-thema in september). U ontvangt voorafgaand aan de bijeenkomst een link. U bepaalt zelf of u die bijeenkomst meedoet of niet. Afhankelijk van de omvang van de groep wordt er met één groep of in subgroepen gewerkt. De online bijeenkomsten zijn op zaterdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Inhoud van de bijeenkomst  
In de bijeenkomst deelt u welke informatiebehoefte u hebt met betrekking tot dat thema. Voor sommige thema’s ligt al een basis uit eerdere inventarisaties waarmee we verder gaan. Centrale vragen zijn: Op welke vragen die u hebt of had binnen dat thema zou u graag willen dat het platform in antwoorden voorziet? Welke huidige informatie zou u graag terug zien op het online platform? Of: Welke vorm spreekt u aan bij nieuw te ontwikkelen informatie?

Na afloop van een bijeenkomst
Per thema vragen we wie betrokken willen zijn bij de verwerking van de input. U heeft dan ook na de bijeenkomst nog een actievere rol, waarin we met elkaar bekijken wie wat kan en wil doen. U ontvangt hierbij begeleiding van de projectleider.

Labels:

Terug naar boven